Motion: Blomska gården

Yrkande: att Blomska gården flyttas samt att övrigt vad som skrivs i denna motion beaktas. I denna motion kommer jag därför redovisa varför, när, till vilken plats etcetera om det som berör Blomska Gården. Begreppet ”beakta” har följande synonymer: fästa avseende på,...