Civilkuragepriset

Ett civilkuragepris

2014 föreslog SLP att Piteå kommun skulle instifta ett civilkuragepris.

Svaret blev att kommunen har ett sådant men det har inte funnits några kandidater till detta så därför har det inte utdelats något sådant de senaste åren. Efter en kort tids utredning beslutade styret att avskaffa detta pris.

Av den anledningen beslöt vi att SLP skulle utdela civilkuragepris. 2015 utdelade vi två st. 2016 en och i år 2017 har vi två värdiga pristagare.

Priset består av en summa pengar och en gåva av någon hantverkare eller konstnär och en plakett.

Civilkuragepriset 2017

Tilldelas Stig Söderberg – Norrfjärden.

För hans kamp för att få till stånd en rättvis fjärrvärmetaxa i hela kommunen. Nu kostar fjärrvärmen mer i landsbygdens byar än om man bor i staden. I egenskap av landsbygdsbo och civilperson har Stig genom artiklar, medborgarförslag och överklagan av en djupt orättvis prissättning av fjärrvärmetaxan tagit upp kampen med mäktiga byråkrater och politiker.

Tilldelas Evy Nyberg – Piteå

För hennes rådiga insats som ett föredömligt exempel på mod och civilkurage när hon i början av november stoppade, genom att prata om allt mellan himmel och jord, en kraftigt berusad person utanför COOP i Öjebyn, som just var i färd med att köra i väg i sin bil. – Hon förtjänar ett stort erkännande. Hennes handlingskraft kan ha gjort skillnad mellan liv och död, säger Emma Svensson vid Piteåpolisen.

Civilkuragepriset 2016

Tilldelas Mats-Åke Bergström – Lakafors

Civilkuragepriset 2016 är av en liten annan karaktär är Civilkuragepriset 2015. I sin ungdom var Mats-Åke själv en inbiten jägare. 15 mars förra året tog han upp nöjesjaktens avarter i en insändare i PiteåTidningen. Han noterade att fem jägare i direkt närhet till där han bor på mycket kort tid med elva skottsalvor skjutit ett 100-tal gäss. När han påtalade detta etiskt oriktiga beteende fick han till svar: ”Skadeskjutningar? Det hör till.”

Att som jägare och i detta län där jakten har ett synnerligen stort intresse för väldigt många människor är det väldigt vågat och kräver mycket stort kurage för att våga påtala de problem som nöjesjakten numera kulminerar i. Mats-Åke klargjorde att 99% av jägarkåren är nöjesjägare och avmystifierade därmed jakten till att konstatera att denna aktivitet bara är en hobby som många andra.

Hans insändare gav upphov till mängder med flera insändare och debatter i både tidningar och på sociala medier. Här några axplock från dessa där kritiken mot tidningen Jaktjournalens Rovdjurskampanj kanske bäst kan symbolisera problematiken

Denna kampanj fortsätter i år fortsätter som vanligt.

”Den första augusti 2017 är det åter dags för Jaktjournalens klassiker, Rovdjurskampanjen. Då kan alla rovdjursjägare inleda årets jakt- och fångstsäsong. För femtonde året i rad får alla jägare som skjuter eller fångar räv, grävling, mård, mink, iller, kråka, skata, måsfågel eller nötskrika chansen att både göra en betydelsefull viltvårdsinsats och vara med om att vinna fina priser för sitt engagemang.” Och där författarna då konstaterade att cirka 350.000 djur som inte är jaktvilt skjuts varje år.

Att älgjakten och rådjursjakten är nödvändig för annars svälter djuren ihjäl och skadar den växande skogen då det inte längre finns naturliga predatorer typ varg och björn som håller dessa djur på en balanserad nivå i ekosystemet.

Konflikten mellan nöjesjägare från övriga Europa och den inhemska befolkningen.
Konflikten mellan storbolagens industriskogar, där man vill öka avskjutningen av betande vilt då betesskadorna är av allvarlig ekonomisk art, och nöjesjägarnas vilja att hålla en hög andel skjutbara djur.
Konflikten mellan Samernas önskan att ensamma bestämma över jakten och övrig jagande befolkning. Mellan samebyar och samer som icke är medlemmar i samebyarna.
Konflikten mellan de okunniga byråkraterna på Länsstyrelsen, som på ett år, genom att tillåta fri nöjesjakt, gjorde att bävern i Alterälven återigen blev sällsynt efter att ha reproducerat sig under 40 år till en livskraftig stam och boende och andra som vill se bäverns idoga arbete och liv.

Mats-Åke Bergström har påtalat nöjesjaktens avarter. Detta har i sin tur gett upphov till mängder med debatter och funderingar över vår roll som människor i det ekosystem vi lever i och hur vi skall vårda detta system på bästa sätt. Mats-Åke får därmed 2016 civilkuragepris bestående av en summa på 5.000 kronor + en ännu inte utsedd gåva av Skol och Landsbygdspartiet.

Civilkuragepriset 2015

Tilldelas Martin Karlsson
Martin Karlsson, fotografen som vägrade ta passbilder på det utvisningshotade barnet Maria Gevokiyan, är den ena som anses uppfylla måttet för civilkurage – det en samvetsfråga att vägra ta passbilder på utvisningshotade Maria.

Tilldelas Inger Rönnqvist
Inger Rönnqvist, OK-föreningens vice ordförande, som lyssnade på personalen på OK när de misstänkte oegentligheter från vd:n sida. Tilläggas kan att vd:n friades av rättsväsendet, men han fick lämna sitt jobb.