Politikernas turistresor

 

De utvalda företrädarna från Piteå åker på betald tid. Tid som de kunnat använda för arbete i kommunen.

Det åtgår tjänstemannatid för att planera resorna. Vid kommunikation med resesamordnaren så används en halvtidstjänst till kommunalrådens internationella resor.

Det finns inga officiella utvärderingar gjorda avseende värdet av besöken och kontakterna – Någon spridd information om var man åkt eller varför saknas.

Tidsaspekten för besök är väldigt kort så någon djupare förståelse för varandra torde vara ytterligt svårt att få grepp om.

Det är ointressant om det är Piteå Kommun eller t ex SIDA som står för större delen av kostnaderna. Det är våra skattepengar det handlar om och det är bara en elit av tjänstemän och politiker som gör dessa officiella besök.

Besöken i Vietnam handlar om att göra bränslepellets av risskal, i Zambia för att få in mer kvinnor i det demokratiska arbetet.

Vi ger härmed en viss textstump och därefter en direkt länk till kommunens officiella reserapport så får var och en bedöma om hen tycker förfarandet med dessa resor är lämpligt. Vår kunskap om politikerfrälsets och tjänstemanna skråets resor är ganska ny. Vi noterar att det inte bara är majoritetsstyrets företrädare som nyttjar möjligheten att se sig om i världen på ett billigt vis utan också företrädare från andra politiska partier i kommunen.

An Giang (Vietnam)

An Giang är en provins i Vietnam som ligger i den västra delen av Mekongdeltat, mellan floderna Tien Giang och Hau Giang vid gränsen mot Kambodja. An Giang är en utpräglad jordbruksbyggd där man huvudsakligen fokuserar på ris och fisk i näringskedjan, speciellt för att kunna utnyttja risavfallet till energi.

An Giang – Reserapport March 2015

Naturligtvis var folk nyfiken på främlingar från ett land långt borta. Medan vi satt där äter räkor, anka i apelsinsås, fläsk, ris och olika läckra rätter kom några av de mer modiga kvinnorna att prata med oss, de på vietnamesiska och vi på svenska.

Info:
https://www.pitea.se/contentassets/f170c4d22175432d8702c7b602d1c50a/reserapport-mars-2015.pdf?t=636695967563728916

Vietnam på besök maj 2015

Ofta vill den vietnamesiska gruppen passa på att, på egen bekostnad, besöka ett annat europeiskt land när de kommer till Europa. Denna gång stod London på önskelistan. De behöver visum både för att komma hit och för att komma in i England. De var sent ute med visumansökan och det stod klart att de inte skulle hinna få ett visum till England. Deras svenska visum gällde från den 18 maj och ett tag såg det ut som om de skulle få tillbringa två dygn på Heathrow.

Tack vare samarbetsvilja på den svenska ambassaden i Hanoi ordnade det sig och de kunde komma till Sverige ett par dagar tidigare. Det innebar att de också hann med ett blixtbesök till Oslo och deras nationaldagsfirande.

Info:
https://www.pitea.se/contentassets/235b6039958b44d3bd8bec5964ba65fc/juni_2015_borjan-pa-ett-nytt-projekt.pdf?t=636695965009917695

Vietnam Oktober 2016

är nu i slutet av andra projektåret och huvuduppgiften är att göra en handlingsplan som visar på hur biprodukter från ris ska bli till tillgångar, både i energiproduktion men också inom andra områden.

Info:
https://www.pitea.se/contentassets/02e570d81c7841c08f83b14c7767a414/vietnam–oktober-2016.pdf?t=636695938161402227

 

Reserapport 2017 Vietnam February 24- March 3

”Vi gick en promenad i den ganska stora och väldigt vackra trädgården där jag kunde se potentialen i en trädgård där du kunde koppla av, ha ett glas gott juice eller ett glas vin och bara vara borta från det intensiva livet i stan. ”

Info:
https://www.pitea.se/contentassets/e89b9ffe0366459ca01ecddc85c5d0da/reserapport-vietnam-mars-2017.pdf?t=636695946161466120

 

Våra skattepengar används för att finansiera den högsta politiska maktens och högsta tjänstemannen skråets privata turistresor över hela världen. Vår genomgång av reseskildringarna gör att vi anser att Piteå Kommuns politiker och tjänstemän istället skall fokusera sig på att förbättra livssituationen för kommunens invånare. Internationella kontakter och kunskapsöverföringar utförs lämpligast av kunnig expertis på nationell nivå.

Vi är förfärade över den egna överskattningen politikerna och tjänstemännen har över sitt deltagande och det slöseri av våra skatter som man här använt. Det saknas dessutom utvärderingar av vad för nytta dessa besök i olika länder har fört med sig som gynnat invånarna i Piteå. Besöken i de olika länderna pågår bara under ett fåtal dagar, vilket gör värdet av besöket tämligen magert.

Chinsali (Zambia)

Chinsali är en stad i Chinsali-distriktet Zambia, och är provinshuvudkontoret för Muchinga-provinsen. Det ligger 15 km väster om Great North Road och cirka 180 kilometer nord 112 km nordöst om Mpika. Det ligger 28 kilometer sydost om Chambeshi-floden men bara 6 kilometer från kanten av flodens floodplain.

Reserapport (Chinsali, Zambia) – Maj 2014

 

För tre av oss var det första gången att besöka Afrika. Våra bilder av vad man kan förvänta sig grundades på mediebilder. Det var en lång resa – Stockholm, Rom, Addis Abeba, Harare och efter 20 timmar landade vi Lusaka, huvudstaden i Zambia.)

Att göra kol är förbjudet men som vi förstod det är lagen inte särskilt sträng och det är finns brist på övervakning. Men människor i Zambia och i detta område är fattiga, arbetslösheten är hög och det finns inga andra källor för att erbjuda billig bränsle för matlagning. Vatten är ett stort problem, åtminstone för att ge medborgarna vatten. I vårt godkända förslag till en startfas sade vi att fokus skulle vara utveckling av lokal demokrati.

Info:
https://www.pitea.se/contentassets/3001357f285a4aada8a0afdc558e7b48/reserapport-zambia.pdf?t=636695975654211448

Reserapport (Chinsali, Zambia) – September 2016

Målet är att öka kapaciteten för tjänstemän och valda företrädare i Chinsali för att involvera kvinnor i utvecklingen av lokal demokrati.

Info:
https://www.pitea.se/contentassets/6aaaa6dfd429446894a6007c544f10dc/reserapport_oktober-1.pdf?t=636695960074925075

Reserapport (Chinsali, Zambia) – March 2017

Syftet med projektet är utveckling av lokal demokrati. Detta är ett område som är lika viktigt i Zambia som i Piteå. Fokus ligger på att bemyndiga tjänstemän och valda tjänstemän att utveckla metoder som engagerar kvinnor och ökar insynen och ansvaret.

Info:
https://www.pitea.se/contentassets/961be787831b4b02aeaf29cf4ed6f805/reserapport-chinsali-zambia-mars-2017.pdf?t=636695949265455209

Dongying (Kina)

Dongying är en stad på prefekturnivå i Shandong-provinsen i östra Kina. Den ligger intill Bohaibukten omkring 180 kilometer nordost om provinshuvudstaden JinanShenglifältet, Kinas största oljefält efter Daqing, är beläget i prefekturen.

Reserapport (Dongying, China) – September 2013

Många av industrierna och utbildningarna i Dongying är på ett eller annat sätt knutet till den petr-kemiska industrin. Här finns forskningscentra och utbildningar knutna till oljeindustrin och här finns välkända däckfabriker som 2012 exporterade däck, främst nationellt, till ett värde av 3,1 miljarder dollar (3,1 000 000 000 dollar = 3 högar med 1000 dollar sedlar som var och en är 107 meter höga).

Här finns också guldgruvor där man årligen bryter ca 100 000 ton guld.

Info:
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Internationellt/Ovriga-samarbetslander/Kina/

Reserapport (Dongying, China) – September 2015

Äldreomsorgen Då Kina står inför en ökad växande befolkning finns ett stort intresse av att lära sig från den svenska modellen då det gäller äldreomsorg. Redan vid tidigare besök så har man från Kinas håll uttryckt ett starkt önskemål av att utveckla samarbetet med Piteå kring dessa frågor.

Info:
https://www.pitea.se/contentassets/01e6b088e89b4f62b98188b7ebde92d9/besok-i-september.pdf?t=636695982126984881

Besök från Dongying, China – September 2016

Då Kina står inför en ökad växande befolkning finns ett stort intresse av att lära sig från den svenska modellen då det gäller äldreomsorg. Äldreomsorgen i Piteå känner att de inte har resurser och kan utveckla ett utbyte men är beredda att ta emot besökare som kommer från Kina hit får att få en inblick i hur arbetet fungerar. Konceptet med att bygga moduler inomhus och sen sätta ihop det som ett slags lego fascinerade stort. Däremot så är trähus ingenting för den kinesiska marknaden i dagsläget.

https://www.pitea.se/contentassets/01e6b088e89b4f62b98188b7ebde92d9/besok-i-september.pdf?t=636695982126984881

Vänortssamarbete

Vad vill Piteå kommun uppnå med vänortssamarbetet? öka förståelsen mellan olika kulturer för att förebygga främlingsfientlighet ge unga möjligheter till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad, stimulera till utbyte och utveckling av samarbetet inom kommunens olika verksamhetsområden samt nya områden som näringsliv, energi m m öka intresset för Sverige, vår region och Piteå.


https://www.pitea.se/Bokhyllan/Protokoll%20-%20n%C3%A4mnder/Kommunstyrelsen/Protokoll/2015/KS%202015-03-03/KS%20%C2%A7%2068%20Bilaga%2015KS69-2%20Revidering%20av%20riklinjer%20f%C3%B6r%20v%C3%A4nortssamarbete.pdf?si=B65DBECBF0046E9F88B0E190C86C1270&rid=1469834481&sn=pitea-kommun


Riktlinjer för Piteå kommuns vänortssamarbete – Officiella besök till respektive vänort av Piteå kommun

St. Barthelemy (America) minst 1gg/mandatperiod
Grindavik (Island) minst 1gg/mandatperiod
Kandalaksha (Ryssland) minst 2gg/mandatperiod

Vår kommentar på alla dessa besök

De utvalda företrädarna från Piteå åker på betald tid. Tid som de kunnat använda för arbete i kommunen.

Det åtgår tjänstemannatid för att planera resorna. Vid kommunikation med resesamordnaren så används en halvtidstjänst till kommunalrådens internationella resor.

Det finns inga officiella utvärderingar gjorda avseende värdet av besöken och kontakterna.

Någon spridd information om var man åkt eller varför saknas.

Tidsaspekten för besök är väldigt kort så någon djupare förståelse för varandra torde vara ytterligt svårt att få grepp om.
Det är ointressant om det är Piteå Kommun eller t ex SIDA som står för större delen av kostnaderna. Det är våra skattepengar det handlar om.

Det är bara en elit av tjänstemän och politiker som gör dessa officiella besök.

Besöken i Vietnam handlar om att göra bränslepellets av risskal – I Zambia för att få in mer kvinnor i det demokratiska arbetet.
I Dongying har vid förfrågan ingen nytta eller varför man skrivit samarbetsavtal. Något nytt samarbetsavtal kommer troligtvis inte undertecknas.


Vi ifrågasätter förekomsten av nuvarande vänorter i motioner och kräver utvärderingar av dessa. Vi bedömer det som att de vänskapsföreningar som finns är mer lämpade att upprätthålla kontakten med varandra i de orter som nu klassificeras som vänorter.