Motionsdatabas

Som oppositionsparti är det vår demokratiska och parlamentariska skyldighet att kritiska granska alla de beslut och de planer den styrande majoriteten fattar. Detta görs genom motioner, förslag, interpellationer, frågeställningar och insändare.

Politiskt program

En levande landsbygd är grunden för varje samhälle. Skolor, hälsocentraler, tandvård, bra vägar, gång och cykelbanor, kollektiva kommunikationer, och småhus för äldre måste finns på landsbygden. Kommunen skall alltid prioritera inköpen från sitt närområde.

Insändare

Genom våra insändare gör vi invånarna uppmärksamma på problem i den kommunala verksamheten. De flesta insändarna omvandlar vi också till motioner. Påverkan blir därmed dubbel för att få till stånd förbättringar för alla invånare i kommunen.

Kontakta oss

Är det något du vill göra oss uppmärksamma på går det bra att kontakta oss genom formulär, mejl eller på telefon.

– Senaste motioner –

Gratis mensskyd på alla kommunala arbetsplatser

Bakgrund: Utifrån att alltfler privata bolag inför gratis mensskydd på sina arbetsplatser bör detta också införas på alla kommunala arbetsplatser i kommunen inklusive hos de kommunala bolagen. Gratis mensskydd på arbetsplatser har av flera orsaker blivit lika...

Porsnäsfjärden behöver muddras

Porsnäsfjärden muddras upp för att återskapa en fungerande vattenspegel året runt förutom den tid då vattnet är fruset.Bakgrund: 2013, Diarienr 13KS288, lämnades det in en motion med följande andemening:”I Norrfjärden finns en mycket vacker fjärd som till stor del kan...

Lokal upphandling från landsbyggden

Bakgrund: Piteå har haft tyngdpunkten på att handla lokalproducerat. I höst kommer de lokala leverantörerna Böle potatis, Petterssons Chark och Ica Kvantum Piteå att leverera oskalad potatis till skolan, chark och pålägg samt färskt fikabröd till vård- och...

– Senaste Insändare –

Höjda arvoden för kommunalråden

Återigen höjs arvodet för kommunalråden i Piteå. Utifrån en procentuell indexberäkning! Kommunalrådet Lundström ser inget märkligt med detta.Jag har på alla möten från gruppledarträffar till andra gemensamma politiska möten agerat med kraftfullaste argumentation mot...

Svar på Dahlens insändare i PT 8/9

En tjänsteman skall ge en seriös beskrivning av ett ärende. Dahlen (PT 8/9) gör det motsatta och ger en förvriden och förenklad bild av gratis- och nöjesresorna för kommunens högre politiker och tjänstemän. Invånarna i Piteå kan själva läsa på kommunens hemsida...

Slutreplik till Améen om Lomtjärn kontra Södra Hamn

Jag är innerligt trött att debattera med personer som likt Putin har en bild av verkligheten där fakta förvrängs, döljs och plockas ur sitt sammanhang. Norrbotniabanan byggs för godstrafiken med följd av cirka 30 % lägre transportkostnader. Persontrafik är en möjlig...