Motionsdatabas

Som oppositionsparti är det vår demokratiska och parlamentariska skyldighet att kritiska granska alla de beslut och de planer den styrande majoriteten fattar. Detta görs genom motioner, förslag, interpellationer, frågeställningar och insändare.

Politiskt program

En levande landsbygd är grunden för varje samhälle. Skolor, hälsocentraler, tandvård, bra vägar, gång och cykelbanor, kollektiva kommunikationer, och småhus för äldre måste finns på landsbygden. Kommunen skall alltid prioritera inköpen från sitt närområde.

Insändare

Genom våra insändare gör vi invånarna uppmärksamma på problem i den kommunala verksamheten. De flesta insändarna omvandlar vi också till motioner. Påverkan blir därmed dubbel för att få till stånd förbättringar för alla invånare i kommunen.

Kontakta oss

Är det något du vill göra oss uppmärksamma på går det bra att kontakta oss genom formulär, mejl eller på telefon.

– Senaste motioner –

Våra skolbarns säkerhet

En stor mängd farliga övergångar och samlingsplatser i väntan på skolbussen för våra skolbarn finns i kommunen. Var och varannan månad kan vi läsa om detta i vår lokaltidning.Dessa måste åtgärdas. Det går inte att skjuta upp detta utan våra barns säkerhet är så viktig...

Fritt Wi-Fi till alla i Piteå Kommun

Piteå wifi free i centrala Piteå har drivits på försök sedan 2013.Pitebor, besökare och turister har kunnat surfa gratis i centrala stan, detta via det öppna nätverket Piteå wifi free.I Piteå finns också det öppna nätverket PK Open som i första hand är till för...

Det egna köttet till den egna befolkningen

Bakgrund:Sedan några år tillbaka upphandlar Härjedalens kommun levande kor. Djuren köps av bönder som även får betalt för att ta hand om dem till dess att det är dags för slakt. Så småningom serveras köttet på äldreboenden och i skolor. Det här är ett sätt för att öka...

– Senaste Insändare –

En levande landsbygd är viktig.

Jag vill kort nämna ett par saker som jag ser viktiga i kommunvalet i höst. Skolor och förskolor måste finnas i byarna, liksom lekparker och andra aktiviteter för unga. Över huvud taget bör det vara samma möjligheter för barn på landsbygden som i stan. Bra...

Maktpartierna (s+v) i Piteå gillar inte en aktiv opposition.

Att socialdemokraterna inte gillar en aktiv opposition har bekräftats flera gånger på senare tid – i insändare och på andra sätt. Kritik och egna förslag kallas gnäll. En bra opposition ska snällt hålla med (s) – då är det samarbete. Sedan valet 2014 ingår även...