Motionsdatabas

Som oppositionsparti är det vår demokratiska och parlamentariska skyldighet att kritiska granska alla de beslut och de planer den styrande majoriteten fattar. Detta görs genom motioner, förslag, interpellationer, frågeställningar och insändare.

Politiskt program

En levande landsbygd är grunden för varje samhälle. Skolor, hälsocentraler, tandvård, bra vägar, gång och cykelbanor, kollektiva kommunikationer, och småhus för äldre måste finns på landsbygden. Kommunen skall alltid prioritera inköpen från sitt närområde.

Insändare

Genom våra insändare gör vi invånarna uppmärksamma på problem i den kommunala verksamheten. De flesta insändarna omvandlar vi också till motioner. Påverkan blir därmed dubbel för att få till stånd förbättringar för alla invånare i kommunen.

Kontakta oss

Är det något du vill göra oss uppmärksamma på går det bra att kontakta oss genom formulär, mejl eller på telefon.

– Senaste motioner –

Lomtjärnsområdet som nytt resecentrum för Norrbotniabanan

MOTIONDenna motion handlar om Lomtjärnsområdet som nytt resecentrum för Norrbotniabanan.Bakgrund:Batterifabriken i Skellefteå liksom de kommande fossilfria stålverken i Boden och Luleå beräknas dra till sig en stor mängd underleverantörer. De statliga myndigheterna...

Återöppna skolorna i Alterdalen, Blåsmark, Lillpite och Balletskolan

Valet 2018 visade att en mycket stor del av befolkningen vill att landsbygden skall leva och är införstådda med att skolor är nödvändiga för en fungerande landsbygd. Många barnfamiljer vill flytta ut på landsbygden och där föredrar man byar som har skola och förskola....

Gratis mensskydd till all unga kvinnor mellan 12 och 23 år

Bakgrund: Österåkers kommun satsar på gratis mensskydd till unga mellan 12 och 23 år. Startade 2018-01-01 Efter att en grupp gymnasieelever fått säga sitt införde Österåkers kommun en testperiod då tjejer mellan 12-23 år kan hämta ut gratis mensskydd på...

– Senaste Insändare –

En levande landsbygd är viktig.

Jag vill kort nämna ett par saker som jag ser viktiga i kommunvalet i höst. Skolor och förskolor måste finnas i byarna, liksom lekparker och andra aktiviteter för unga. Över huvud taget bör det vara samma möjligheter för barn på landsbygden som i stan. Bra...

Maktpartierna (s+v) i Piteå gillar inte en aktiv opposition.

Att socialdemokraterna inte gillar en aktiv opposition har bekräftats flera gånger på senare tid – i insändare och på andra sätt. Kritik och egna förslag kallas gnäll. En bra opposition ska snällt hålla med (s) – då är det samarbete. Sedan valet 2014 ingår även...