Ett stort tack till våra väljare!

När Skol och Landsbygdspartiet bildades för drygt 4 år sedan tog partiet namnet Skolpartiet, och hade fokus på att rädda nedläggningshotade skolor på landsbygden. Trots det breda folkliga motståndet fullföljde majoriteten (S, V och Mp) sitt beslut och lade ned byaskolorna, trots att både V och MP tidigare hade lovat sina väljare att kämpa för skolorna och landsbygden. I maktposition följde de snällt Socialdemokraterna…

Skolpartiet använde sitt mandat i fullmäktige och sin plats i BUN för att fortsätta kampen för byaskolorna, men också till att bredda sig till att ta upp även andra frågor för en rättvisare behandling av landsbygden och bytte namn till Skol och Landsbygdspartiet (SLP). Ett parti för en hållbar framtid för både stad och land i samverkan, och med framtidstro och för utveckling. Vi har nu också, förutom en öppen Facebooksida, en hemsida på internet med övergripande information om partiet, men också en databas med ett 100-tal motioner och insändare, som fortlöpande kommer att uppdateras (www.slp.nu)

Valet 2018 blev en framgång! SLP fick fler röster i praktiskt taget varje valdistrikt, däribland också i de mera tätortsbetonade distrikten! Breddat fokus samtidigt med fortsatt krav på skolor i byarna uppmärksammades och uppskattades tydligen. Skol och landsbygdspartiet kommer att fortsätta kampen som ett lokalt parti med öppen folklig förankring, och för breddad transparens och demokratiskt inflytande för piteborna.

Vi vill tacka dig och alla andra som har röstat på SLP, Vårt mål, vår ambition är att bygga en framtid för hela Piteå kommun. Vi vill låta din röst höras, så du har möjlighet att vara med och påverka – tillsammans med oss.
Med ett valresultat på 3,48 % ( = plus 1 %) av rösterna och 2 mandat ( = + 1) kommer vi att fortsätta kampen för att skolorna åter ska öppnas och för en levande, rättvist behandlad landsbygd, och sträva för de andra krav vi rest i valrörelsen och under de gångna åren, ska förverkligas, liksom för nya förslag i samma anda och för större politisk transparens, en öppnare beslutsprocess i demokratisk anda.

Än en gång, tack för din röst, tack för ditt stöd. Det ger oss kraft att arbeta för en ljus framtid för Piteå. Kom gärna med oss i det arbetet.

SKOL OCH LANDSBYGDSPARTIET

Motionsdatabas

Som oppositionsparti är det vår demokratiska och parlamentariska skyldighet att kritiska granska alla de beslut och de planer den styrande majoriteten fattar. Detta görs genom motioner, förslag, interpellationer, frågeställningar och insändare.

Politiskt program

En levande landsbygd är grunden för varje samhälle. Skolor, hälsocentraler, tandvård, bra vägar, gång och cykelbanor, kollektiva kommunikationer, och småhus för äldre måste finns på landsbygden. Kommunen skall alltid prioritera inköpen från sitt närområde.

Insändare

Genom våra insändare gör vi invånarna uppmärksamma på problem i den kommunala verksamheten. De flesta insändarna omvandlar vi också till motioner. Påverkan blir därmed dubbel för att få till stånd förbättringar för alla invånare i kommunen.

Kontakta oss

Är det något du vill göra oss uppmärksamma på går det bra att kontakta oss genom formulär, mejl eller på telefon.

– Senaste motioner –

Återöppna skolorna i Alterdalen, Blåsmark, Lillpite och Balletskolan

Valet 2018 visade att en mycket stor del av befolkningen vill att landsbygden skall leva och är införstådda med att skolor är nödvändiga för en fungerande landsbygd. Många barnfamiljer vill flytta ut på landsbygden och där föredrar man byar som har skola och förskola....

Gratis mensskydd till all unga kvinnor mellan 12 och 23 år

Bakgrund: Österåkers kommun satsar på gratis mensskydd till unga mellan 12 och 23 år. Startade 2018-01-01 Efter att en grupp gymnasieelever fått säga sitt införde Österåkers kommun en testperiod då tjejer mellan 12-23 år kan hämta ut gratis mensskydd på...

Orättvisa vägunderhållet

Bakgrund: Det orättvisa vägunderhållet Enskilda vägar som är öppna för allmän trafik är ett tecken på en orättvisa mellan stads- och landsbygdsboende. Underhållet och ansvaret av dessa vägar måste tas över av kommunen eller av Trafikverket. Trafikverket är dock en...

– Senaste Insändare –

En levande landsbygd är viktig.

Jag vill kort nämna ett par saker som jag ser viktiga i kommunvalet i höst. Skolor och förskolor måste finnas i byarna, liksom lekparker och andra aktiviteter för unga. Över huvud taget bör det vara samma möjligheter för barn på landsbygden som i stan. Bra...

Maktpartierna (s+v) i Piteå gillar inte en aktiv opposition.

Att socialdemokraterna inte gillar en aktiv opposition har bekräftats flera gånger på senare tid – i insändare och på andra sätt. Kritik och egna förslag kallas gnäll. En bra opposition ska snällt hålla med (s) – då är det samarbete. Sedan valet 2014 ingår även...