Bakgrund:
Backgårdsskolan behöver totalrenoveras. På grund av markfukt har lim och spackel börjat lösas upp. För att åtgärda problemen krävs att kommunfullmäktige skjuter till en miljon kronor. Sker detta så kan arbetet komma igång under 2016.

Under renoveringen behöver elever andra skollokaler. Förslag finns att man skall bygga om Vårdcentralen i Norrfjärden så denna ska kunna användas till undervisningslokaler. Den allvarliga flyktingsituationen gör att dessa lokaler istället kanske måste användas som flyktingförläggning för asylsökande.

Ett vettigare alternativ är då att använda Alterdalens skola som skola för de elever som inte kan vara på Backgård under den tid denna skola renoveras. Alterdalens skola är modern och saknar renoveringsbehov de kommande åren. Det är en oklok metod att lägga ner denna skola. De nuvarande lärarna är kvalificerade de närmaste 5 åren.

Yrkande:
Att Alterdalens skola läsåret 2016-2017 får fortsätta som skola och ta emot de elever som ryms i skolan under den period som Backgårdsskolan renoveras.

Skol och Landsbygdspartiet 2015-11-23
Niklas Dimeus, Petra Fojtikova & Anders Nordin