Återigen höjs arvodet för kommunalråden i Piteå. Utifrån en procentuell indexberäkning! Kommunalrådet Lundström ser inget märkligt med detta.

Jag har på alla möten från gruppledarträffar till andra gemensamma politiska möten agerat med kraftfullaste argumentation mot användningen av olika index-uppräkningar. Både när det gäller höjningen av kommunala tjänster och löner för personal arvoderade eller lönesatta i Piteå.

Avgifter skall tas ut efter verkliga ökade kostnader. Och sänkas om ett bolag eller förvaltning genomfört en effektivisering. Inte alltid höjas efter något landsindex.

Löneökningar skall ske i kronor och inte i procentuell form. Vilket vi också lämnat in motion om.

Löneökningar för de högavlönade är inflationsdrivande. Människor har för vana att titta uppåt i lönehierarkin. Dessa löneökningar skapar alltmer och större ekonomiska klassklyftor. Acceptansen av höga löner är också ett utslag för en obehaglig egoistisk girighet. De högavlönade i kommunen borde därför gå före och sänka sina löner med 10 -20 %. En sänkning med 20% för kommunalråden ger ändå en lön på över 60 tkr/månad. Och för vd för PIKAB (det kommunala holdingbolaget) ger det ändå dryga 80 tkr/mån.

I takt med att allt fler i samhället får allt svårare att få den egna ekonomin att harmonisera inkomster med utgifter så borde de högavlönade sänka sina arvoden och löner. En lämplig maximal lön och arvode för arbete inom den kommunala sektorn kanske skulle vara 50 tkr/månad.

Här är de vanligaste indexen den kommunala sektorn använder sig av.

Konsumentprisindex, (KPI), ska visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen. De priser som mäts är de som konsumenterna faktiskt betalar.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Anders Nordin SLP

Skol och Landsbygdspartiet