Bakgrund:
När vår motion om att kommunen skulle se till att återvinningsstationerna i kommunen ska ha belysning under de mörka timmarna behandlades i kommunfullmäktige år 2016 klargjorde kommunalrådet Peter Roslund att sådant endast kan ske när kommunen äger marken. Kommunalrådet Roslund tydliggjorde att då skall belysning finnas.  Eftersom kommunen äger marken där Norrfjärdens återvinningsstation är placerad skall därför tillfredsställande belysning finnas. Någon sådan finns inte.

Tips 1: Kolla upp alla återvinningsstationer i kommunen och om någon är på kommunal mark och saknar belysning så etablera därefter en sådan.

Tips 2: På gamla Konsum i Norrfjärden; på väggen som vetter mot återvinningsstationen sitter två lampor som lyser upp fasaden. Undersök möjligheten att etablera rörelsedetektor och tillräckligt kraftiga lampor som riktas mot återvinningsstationen så kan man kanske på ett enkelt och billigt vis lösa belysningsproblemet.

Hemställer härmed att

tillfredsställande belysning anskaffas och uppsättes så att den kommunala återvinningsstationen i Norrfjärden är belyst under de mörka timmarna när människor vanligtvis lämnar sina förpackningar, tidningar och glasbuteljer.

Skol och Landsbygdspartiet 2017-01-14
Anders Nordin