Med anledning av Föreningen Svenskt Landskapsskydds insändare i PT 20/2 där man i äkta Trump-argumentation angriper vindkraften och elcertifikatsystemet för att vara både miljöförstörande och olönsamt.

Det är naturligtvis inte lönsamt att sälja till underpris. Det råder nu överproduktion av el. Kärnkraftverken drivs med förlust liksom även vattenkraftverket i Sikfors. Det är så marknaden för all produktion fungerar och detta balanseras mot perioder med god efterfrågan.

Man ondgör sig över att vindkraften subventioneras genom elcertifikaten, en kostnad som kunderna får betala, vilket de anser felaktigt. Men de vill inte nämna att Sverige senast 2020 stänger tre i dag producerande kärnreaktorer för gott. Reaktorer som är slut och som vi el-konsumenter nu tvingas subventionera, liksom alla andra kärnkraftsreaktorer, med fyra till fem öre per kWh. Detta då effektskatten tas bort för att övriga kärnkraftverk överhuvud taget skall kunna underhållas och drivas med god vinst. Denna subvention för att rädda kärnkraften är dessutom större än allt offentligt stöd till förnybart. Att vindkraft i detta läge får lönsamhetsproblem är logiskt och blir då också ett hinder för att genomföra den beslutade omställningen till ett förnybart energisystem.

När man har stängt de slutkörda verken måste det finnas tillräckligt med elproduktion i landet om Sverige inte skall importera dyr el tillverkad av kol eller brunkol. Därför finns elcertifikaten för att driva på omställningen till förnybar energi. I Vattenfalls årsrapport blev el från vind men även sol under 2016 billigare att producera än både kol- och kärnkraft.

Eftersom överföringsförlusterna av el från norra Sverige till södra ligger på cirka 10% så hade det varit smartare att bygga fler vindkraftverk i södra Sverige där den mesta konsumtionen sker. Men nu ligger strukturbesluten hos riksdagens politiker. De är kanske inte de mest begåvade i folkhavet eller så är de fega och deras huvudsakliga syfte är ju att bli omvalda. De flesta rösterna finns i söder och vad vi tycker här behöver man därför inte ta hänsyn till. Och lagar och regler måste vi alla följa.

Så ur ren självbevarelsedrift bör vi därför investera så mycket vi kan i förnybar el-produktion. Tycker man det är nog med vindkraftverk som snurrar på sommaren så finns ett utmärkt alternativ som heter sol-el.

Skol och landsbyggspartiet

Anders Nordin