Bakgrund:
För cirka ett halvt år sedan inköpte Alterdalens Bygdeförening två hjärtstartare som placerades i Holmträsk och vid förskolan i Nybyn. Två kurser i hjärt-lungräddning med hjärtstartarutbildning har hållits med cirka 10 deltagare i varje. En tredje är på gång. Bygdeföreningen betalar kostnaden för alla medlemmar.

Nu står Bygdeföreningen dessutom för kostnaden för all förskolepersonal vid Nybyns förskola som går denna kurs. Hjärt-lungräddning för barn är också lite annorlunda än för vuxna.

Jag tycker nog att kommunen skall ha som krav på sin personal att dessa skall ha gått igenom hjärt-lungräddning med utbildning av hjärtstartare. Samt stå för utbildningskostnaderna. Det känns inte riktigt rätt att ideella föreningar skall stå för sådant som borde vara en kommunal angelägenhet.

Hemställer härmed

att kommunen arrangerar och betalar utbildning i hjärt-lung-räddning och i handhavande av hjärtstartare. Detta i första hand för förskole- och skol- personal. Därefter för alla anställda inom kommunen.

Skol och Landsbygdspartiet
Anders Nordin