Valet 2018 visade att en mycket stor del av befolkningen vill att landsbygden skall leva och är införstådda med att skolor är nödvändiga för en fungerande landsbygd.

Många barnfamiljer vill flytta ut på landsbygden och där föredrar man byar som har skola och förskola. Trycket är hårt på dessa byar. Förfrågningar i andra byar avseende skola mycket starkt.

I vår första motion efter valet 2018 kräver vi därför att

  • Alterdalens skola åter öppnas
  • Blåsmarks skola åter öppnas
  • Lillpite skola åter öppnas
  • Balettskolan får fortsätta i sin ursprungliga form

Anders Nordin & Leon Bollerup
Skol och Landsbygdspartiet