Bakgrund:

Det finns ett antal ”anslagstavlor” i Piteå. Anslagstavlorna skall vara inbjudande och ge en första information vad Piteå ”är”. Nuvarande anslagstavlor är bedrövliga, anskrämliga och ger snarast ett intryck av amerikansk slum. Lappar för evenemang, möten och viss annan information sitter kvar långt efter händelsedatum. Det är förskräckligt fult och ger ett allmänt dåligt intryck. Även på insändarplats i Piteåtidningen är människor upprörda av dessa avskräckande anslagstavlor.

Vem som äger de anskrämliga anslagstavlorna är oväsentligt. De kan betraktas som nedskräpning av det allmänna rummet.

Dessa anslagstavlor bör därför tas bort och ersättas med moderna digitala. Det finns en stor mängd digitala varianter. Här är länkar till några som länkar vidare.

http://verktygsladan.blogspot.se/2012/09/digitala-anslagstavlor.html

https://sites.google.com/site/porthalla1till1/anslagstavlor-online

Kanske det är lämpligt att Föreningsservice får hålla i administrationen av dessa. Föreningsservice kan då skanna in bilden på det möte/evenemang/utställning etc. som man vill ha uppsatt på den digitala anslagstavlan. Sedan skickar Föreningsservice ut den och så finns den på anslagstavlan. Fördelen är att den upplagda information tas bort efter det att evenemanget är avslutat. Anslagstavlorna kan sättas upp på ett flertal platser där människor samlas och vill veta vad som händer i Piteå.

Variationsmöjligheterna är mycket stora. Man kan t ex avdela ha en mindre ”ruta” där de politiska partierna kan annonsera sina möten. En annan där kommunen kan meddela information om olika medborgardialoger. Utställningar en tredje. Konserter en fjärde. Och så vidare. Man kan även digitalisera ”lappar” typ att någon har hittat en klocka eller tappat bort en hund. Dessa kan då ligga ute en vecka eller under den tid man anser nödvändigt.

Yrkande:
Att kommunen ser till att de otidsenliga annonstavlorna tas bort och ser till att de ersätts med digitala och att man under utredningen av motionen beaktar vad som i övrigt anförts i motionen

Skol och Landsbygdspartiet 2015-11-25
Petra Fojtikova, Niklas Dimeus & Anders Nordin