Löneökning utifrån krontal

Bakgrund:Alla har vi ungefär samma behov av bostad, mat, kläder, transporter etc. Falukorven kostar alltså lika mycket för alla. Fördyringar på olika varor sker kontinuerligt. Detta uppräknas efter olika index – vanligtvis KPI konsumentprisindex.En del yrkeskategorier...

Återöppna hälsocentralerna

Bakgrund: Region Norrbotten har lagt ner ett antal hälsocentraler i Piteå Kommun. Värst har sannolikt den äldre befolkningen på landsbygden drabbats. I vissa fall har regionen lagt ner vårdcentral trots att denna haft full beläggning, fulltalig kompetent personal och...

Vänorter och utvärdering av dessa

Bakgrund: Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap...