Jag förstår inte Peter Roslunds agerande när han upplåter Blomska gården för tiggande EU-migranter.

Min motion, april 2015, om hur vi skall agera i vårt förhållningssätt mot EU-migranter som tigger innehåller i stora delar samma förslag som regeringens tiggeriutredare Martin Valfridsson har lagt fram. Att lägga pengar i en mugg ska inte uppmuntras. Vill man skänka pengar så skall man göra det till hjälporganisationer i deras hemländer. Min motion innehöll också ett förslag på hur kommunen kan agera för att här organisera så ekonomisk hjälp kommer till hjälporganisationer i deras hemländer.

Roslund med partivänner ville vänta tills regeringsutredaren lade fram sin utredning vilken fick också följande innehåll: Barn till tiggare bör generellt inte erbjudas skolgång. Polisen ska snabbare vräka personer från olagliga boplatser. Särskilda boplatser ska inte anvisas. Samhället ska inte bidra till att återskapa nya slumsamhällen. Länsstyrelserna ska i framtiden sköta samordningen kring de utsatta EU-medborgarna.

Pitebo har I nuläget ett 40-tal av de sammanlagt 355 studentlägenheterna tomma på Ankarskatan. PiteBo måste dock ha några i reserv för LTU:s räkning. 20 stycken av de tomma kommer nu erbjudas unga Pitebor som står i bostadskö.

Roslund med vänner har nu beslutat att personer utan bostad är välkomna att sova i Blomska gården – oavsett ursprung. Antalet hemlösa i Piteå uppskattas nu till 45 stycken, ej inräknat EU-migranter. Hur många har Roslund tänkt ska rymmas på Blomska gården? Där finns toalett men det saknas dusch och varmvatten i kranarna. Även om man inte tagit beslutet att just Blomska gården skulle bli natthärbärge ser Peter Roslund inget annat realistiskt alternativ än att använda det.  De 50.000 kronor som uppvärmningen av Blomska beräknas kosta anser jag istället borde ha skickats till hjälporganisation i Rumänien.

Bara någon dag senare efter ovanstående beslut informerades partier och tjänstemän av Socialnämndens ordförande att kommunen inte har någon bostad att erbjuda hemlösa, missbrukare eller funktionshandikappade. Jag kan därför bara spekulera: Är det så att Roslund under press lade fram Blomska gården som en lågprisvariant endast möjlig för romska tiggare att acceptera?

Att erbjuda EU-migranter övernattning i tomma lägenheter är ett tecken på humanism. Övernattning på Blomska det motsatta. Är syftet att visa att man inte bryr sig om utredningen men ändå vill stoltsera med ett agerande som ser humant ut men i grunden är uttryck för det omvända? I mina ögon har trojkan s+v+mp samma inhumana syn på EU-migranterna som Sverigedemokraterna.

Anders Nordin

Stockholms stad har ett särskilt EU-team, bestående av socialsekreterare med hög språkkompetens som arbetar uppsökande. EU-teamets kontakter med utsatta EU-migranter har gett ökad kunskap, till exempel att cirka 90 procent av dem skulle vilja bo i hemlandet med sina barn.