Höjda arvoden för kommunalråden

Återigen höjs arvodet för kommunalråden i Piteå. Utifrån en procentuell indexberäkning! Kommunalrådet Lundström ser inget märkligt med detta.Jag har på alla möten från gruppledarträffar till andra gemensamma politiska möten agerat med kraftfullaste argumentation mot...

Svar på Dahlens insändare i PT 8/9

En tjänsteman skall ge en seriös beskrivning av ett ärende. Dahlen (PT 8/9) gör det motsatta och ger en förvriden och förenklad bild av gratis- och nöjesresorna för kommunens högre politiker och tjänstemän. Invånarna i Piteå kan själva läsa på kommunens hemsida...