Bakgrund:

Under många år har målet varit att vi ska erbjuda 80 % av ungdomarna som söker i varje ålderskull feriearbete minst 2 av tre sökta år. Fram till för två år sedan var vi i slutet av tillsättningen tvungna att ringa runt och ”tigga” platser. Många feriearbetsplatser fick ta emot många ungdomar och man vande sig vida att få det antal man ville ha.

För två år sedan började ålderskullarna minska, samtidigt som vi har märkt att fler ungdomar får riktiga sommarjobb, vilket innebär att vi har haft ett överskott på arbetsplatser. Det medför nya frågor för handläggarna som placerar. En av dem är vilka arbetsplatser som inte ska få några ungdomar. Sommaren 2015 erbjöds samtliga ungdomar som sökte feriejobb ett arbete. Trots detta hade vi 210 otillsatta platser. Däribland flera inom äldreomsorgen, på städenheten och på Norrstrandspoolen. Även flera föreningar blev utan ferieungdomar eller fick färre än de önskat.

Inför sommaren 2016 ska vi erbjuda samtliga ungdomar som söker feriearbete ett arbete. Om vi ska ha samma förfarande som tidigare med placeringar behöver vi ha 850 feriearbetsplatser när vi börjar placera, baserat på att de som kan söka är ca 850 st. Om trenden med att många tackar nej på grund av annat sommarjobb eller andra skäl håller i sig kommer vi även i år att ha ett överskott av arbetsplatser. De arbetsplatser som inte får ungdomar blir besvikna.

En tydlig prioriteringsordning av hur kommunala ferieungdomar ska fördelas behövs för att kunna kommunicera med arbetsplatser och ungdomar. Som arbetsgivare med ett pågående och kommande stort rekryteringsbehov går Piteå kommun miste om en möjlighet att marknadsföra kommunala yrken om vi inte tillsätter alla kommunala platser. Samtidigt kan man inte bortse från hur mycket aktiviteter för yngre barn som möjliggörs genom alla idrottsskolor som har ferieungdomar som ledare

Piteå Kommun har tagit emot ensamkommande barn och ensamkommande ungdomar samt även flyktingfamiljer. För att möjliggöra deras integrering i vårt samhälle vore det därför värdefullt om dessa också kan erbjudas plats som feriearbetare. Detta kommer också gynna de föreningar som nu inte får hjälp med feriearbete. Det kommer förhoppningsvis också motverka den främlingsfientlighet och rädsla som spirar i kommunen. Kommunen har av Migrationsverket fått medel som skulle kunna användas till detta.

Hemställer härmed

att de barn, ungdomar och familjemedlemmar från den så kallade flykting-gruppen/asylsökande-gruppen som anses vara lämpliga för feriearbete också skall få sådan möjlighet till detta.

 

Skol och Landsbygdspartiet 2016-02-10
Anders Nordin, Petra Fojtikova & Niklas Dimeus