Löneökning utifrån krontal

Bakgrund:Alla har vi ungefär samma behov av bostad, mat, kläder, transporter etc. Falukorven kostar alltså lika mycket för alla. Fördyringar på olika varor sker kontinuerligt. Detta uppräknas efter olika index – vanligtvis KPI konsumentprisindex.En del yrkeskategorier...