Bakgrund:

En studie från London School of Economics and Political Science har undersökt vilken påverkan mobilförbud i skolan har för elevernas produktivitet och testresultat. Forskarna har tittat på vilka regler skolor i fyra brittiska städer har för mobilanvändning och jämfört detta med uppgifter om hur eleverna presterar i skolan. Man har följt elevernas resultat från 11 till 16 års ålder.

Studien visar att elevernas resultat förbättrades generellt efter det att en skola infört mobilförbud. Provresultaten förbättrades med 6, 4 procentenheter. Effekten är dock olika i olika grupper. Störst förbättring såg man bland de lågpresterande eleverna medan ett mobilförbud inte hade någon signifikant påverkan på redan högpresterande elever.

Forskarna menar att studien visar att digitala verktyg, som mobiltelefoner, har negativ påverkan på elevernas resultat genom att de distraherar eleverna. Men, säger forskarna, deras resultat betyder inte att mobiltelefoner aldrig kan vara ett användbart verktyg för inlärning men det kräver att de används på ett genomtänkt och strukturerat sätt.

Slutsatsen forskarna drar är att frågan om närvaron av mobiler i skolan inte är något som bara kan lämnas därhän. Att förbjuda mobiler kan också vara ett enkelt sätt att utjämna skillnader inom skolsystemet utan att det kostar något, menar de. (Skolvärlden maj 2015)

Andra problem med mobilanvändning i skolan:

Appar som Kik och Periscope aktualiserar frågan om nätmobbing och integritet i skolan.

Varje dag filmas lärare och elever i smyg och sänds live via Periscope.

Det berättade läraren Sara Bruun på Expressens debattsida i fredags. Periscope är en app som man kan ladda ner till sin mobil och sedan använda för att direktsända en skollektion, en fest, ett bråk på stan eller vad som helst annat. Och ett periskop är som alla vet en anordning som kan användas för att spionera utan att själv synas.

Ny teknik kan användas på roliga sätt och missbrukas på sätt som skapar intensiv olust hos den som utsätts. Att som lärare upptäcka att man har smygfilmats under en lektion och att filmen sprids till vilka mottagare som helst är naturligtvis något av det mest obehagliga man kan vara med om i sin yrkesutövning. Men det kan också finnas direkta risker – antag att någon direktfilmar en fest och att vem som helst kan se var festen äger rum. Det kan vara liktydigt med att öppet inbjuda till bråk. (Expressen 2016-01-24)

På Bräckeskolan i Göteborg fick man ett problem som normalt kanske inte är något som man förknippar med barn. De slutade skoja runt.

– Helt plötsligt har våra elever slutat leka på rasterna. En elev sitter med en mobil i handen och fyra, fem andra tittar över axeln för att se vad som händer på skärmen, säger rektorn Monika Blom till Göteborgs-Posten.

Dessutom förekom en hel del kränkningar i sociala medier, och Blom säger till tidningen att lärarna och hon själv fått lägga mycket tid på att försöka lösa konflikter kring barnens mobiltelefoner. Bland annat har de till exempel fått lära sig att man ska rapportera om någon annan är taskig i sociala medier och att man alltid ska fråga om lov innan man lägger upp en bild på någon annan. (Nyheter 24 2016-01-13)

Exempel  från andra skolor: Nya Centralskolan i Grästorp som efter sportlovet kommer införa ett mobilförbud under hela skoldagen, och ja det gäller även på rasterna.

Gabriel Hukvist, rektor på Nya Centralskolan, säger att mobiltelefonerna tar för mycket tid från pedagogiken, enligt Aftonbladet.

Bräckeskolan i Göteborg; från och med i fredags är nämligen mobiltelefoner och surfplattor förbjudna under skoltid.

Ål ungdomsskola i Norge Sedan nyår är skolan helt mobilfri, något som ett antal andra skolor i Norge också är. Nu har varje klass på Ål ungdomsskola fått ett mobilhotell, en hylla i trä där eleverna varje morgon får lägga ifrån sig sina telefoner.

Hillerstorp i Småland ; – Det har blivit mycket lugnare under lektionerna nu, för man behöver inte kolla mobilen hela tiden. Förut skrev man till kompisar och höll på med snapchat. Nu är det strängare, och det är mycket lättare att koncentrera sig, säger Nina Carlsson i klass 9A.

Någon klasskompis opponerar sig, men de allra flesta håller med och tycker att det är bra med mobilförbudet under lektionerna. (SVT 2016-02-14)

Exempel på arbetsplatser där mobilförbud har införts

Länk: http://www.ka.se/mobilstopp
Regler. Arbetsgivaren har rätt att införa regler om att privata mobiler inte får användas under arbetstid, och att man inte ens får ha dem i fickan. Arbetsgivaren är skyldig att på eget initiativ först förhandla med facket. Kan man inte komma överens gäller arbetsgivarens vilja. Arbetsgivaren behöver inte ha några särskilda skäl som motiverar ett förbud, som till exempel hygien. Källa: Annett Olofsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd

Slutsats: Bättre studieresultat, bättre pedagogik, färre kränkningar och nätmobbningar, frånvaron av att bli filmad i direktsändning – ett obehag som drabbar både elever och lärare, mera fysisk aktivitet på raster, mer normalt elevumgänge med varandra, utjämning av skillnader inom skolsystemet är de viktigaste effekterna av ett mobilförbud under skoldagen.

Yrkande:

att ett totalförbud av användning av mobiltelefoner och motsvarande för elever införs på alla Piteå Kommuns skolor såvida inte användning kan motiveras utifrån undervisningsskäl eller andra speciella omständigheter.

Skol och Landsbygdspartiet 2016-02-24
Anders Nordin