Fritt Wifi på alla äldreboende och servicehus

Inom vården blir den digitala tekniken allt viktigare. På allt fler ställen i landet kan invånarna själva läsa sina journaler genom olika typer av nättjänster, det med argumentet att patienterna ska bli mer delaktiga och få lättare att själva kunna fatta beslut och...