Bakgrund: En skateboardpark är beslutad. Eftersom vi i Skol och Landsbygdspartiet inte befinner oss i sådana politiska positioner att vi kan få förhandsinformation om hur man tänker och om vad man tänker så kanske denna motionen är för sen i förhållande till det projekt som är beslutat. Ändå framför jag dessa motionsönskemål.

1. Parken är beslutad att byggas utan överbyggnad. Det är ett dåligt val eftersom parken endast kan nyttjas under ett fåtal sommarmånader.

2. Parken tycks byggs i icke-flyttbar betong vilket är ett dåligt val.

A. Den kan då endast nyttjas av närboende, vanligtvis ungdomar i stadskärnan eller dess närområden och inte av ungdomar på landsbygden.

B. Den kan då inte heller byggas ut eller förändras utan stora kostnader.

1. A. Parken bör därför etableras under tak. Det borde finnas möjlighet och utrymme att delar eller hela sätts upp i skidtunneln vid Vallsberget. Under sommaren sker träningen utanför. Säsongen för skateboarding bör därför kunna förlängas utan men för elit-skidåkare och däcktestare. Vanligtvis är elitåkarna upptagna tävling över hela världen och däcktestning verkar vettigast att utföra under äkta vinterförhållanden. I alla fall borde man kunna samsas på något sätt. Höjden i skidtunneln kanske inte räcker till för de höga hoppen men det är ändå bättre än att man inte kan utöva sin sport alls.

B. Snowboard är en annan sport som i många stycken är lik skateboard. Det borde därför finnas visst intresse för skateboardåkare att prova snowboard under den kalla perioden.

2. Skateboardramperna bör alltså bestå av ett sådant material att det är likvärdigt med betong eller flyttbar prefabricerad sådan. De skall alltså kunna flyttas ut från skidtunneln när inomhussäsongen för vinteraktiviteter börjar.

3. A. Med flyttbara ramper kan man alltså enkelt förnya och bygga ut parken. Det blir en helt annan möjlighet till förnyelse av sporten då nya varianter av ramper kan åstadkommas år från år.

 
B. Det finns också då möjlighet att delar av ramperna kombineras ihop och flyttas ut till Piteå Kommuns byar där ungdomarna i dessa byar också då kan få möjlighet att pröva, träna och utöva skateboarding.

C. Ungdomar kan få egna idéer hur en viss typ av ramp kan se ut vilket är stimulerande för de konstruktionsintresserade. Det kan då också bli elevbyggen i gymnasieskolan.

D. Flyttbara ramper är en fördel eftersom man kan bygga ut systemet efter de önskemål som uppstår. Finns inte tillräckligt med pengar i budget kan man börja med en del och sedan fortsätta. Skateboardåkarna kan då också vara delaktiga i processen på ett annat sätt.

Finns det då någon som uppfyller alla dessa önskemål. Svar Ja.

Två firmor levererar flyttbara ramper. 
Priserna på ramperna, och färdiga paketsystem, är från några tiotusen kronor upp till ett par miljoner kronor eller mer.

Lekplats.se: 
Vi levererar och monterar Skateboardutrustning över hela Sverige. Med landets bredaste utbud av Rails, Kickers, Bowls, Grind boxes, Quarterpipes, Mobila ramper och större skateboardsystem hjälper vi dig att hitta rätt produkt till ditt projekt.

Välkommen att kontakta oss vid frågor och välkommen att titta närmare på våra produkter i vår blädderkatalog.

http://lekplats.se/skateboard-inlines-bmx

Finja:

I Sverige är det enbart Finja som tillverkar prefabricerade betongramper, vilka både låter mindre och håller längre än ramper av andra material. Eftersom betong är ett bestående material som kräver minimalt med underhåll är ramperna i stort sett underhållsfria. Dessutom är de mycket sköna att åka på.

Ramperna går att likna vid pusselbitar som kan kombineras fritt efter tycke och smak. Skulle kraven ändras med tiden går det självklart bra att bygga om eller bygga till. På så sätt kan en ramp från Finja lätt förändras i syfte att fylla den funktion som lämpar sig bäst för tillfället.

En annan fördel med Finjas betongramper är mobiliteten. En monterad ramp är enkel att flytta. Det innebär att ramperna lätt kan flyttas från, till exempel, ett provisoriskt event till en mer permanent plats.

http://www.finja.se/finjaskate

Kataloger och priser ligger numera på Internet. Man måste alltså gå in på respektive företags länk för att se hur deras konstruktioner ser ut, vilka kombinationer som är möjliga. Jag har därför valt att inte ladda ner katalogerna som bilagor till denna motion.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin