Anonyma insändare eller lösryckta bitar av meningar hör till otyget i dagens debatt och nyhetsflöde. Anonym kan man vara om man riskerar att utsättas för repressalier från den man kritiserar. Var lugn! Jag tillhör inget lättkränkt förortsgäng.

Tekniken för att lagra el i olika former av batterier; gel, vätgas, salter med mera utvecklas lika snabbt som datorerna utvecklades på sin tid. Kraftverksdammarna bör också betraktas som batterier. Man pumpar tillbaka vattnet när det råder elöverskott. El från sol, vind, vatten och batterier hämtat från ett tillräckligt stort geografiskt område garanterar el även vid toppkonsumtion.

Flera kommuner använder redan nu program för att ta reda på vilka tak och fasader som är mest lämpliga att sätta solpaneler på. Jag tror att i Piteå prövar man nu en beta-version av ett sådant program. Solpanelerna kommer på tak och fasader oavsett vad vi tycker om detta. Kärnkraften avvecklas också oavsett vårt tyckande.

Förra året hade regeringen möjlighet att ta upp 30-åriga lån till en fast räntesats på 1 procent. Vid en inflation på 2 procent så får man alltså betalt för att låna. Fenomenet har även sent om sider upptäckts av kommuner och landsting. Företeelsen började ändå för sex år sedan med bankkraschen i USA. Sveriges kommuner och landsting får betalt för att låna. Under första halvåret 2016 tjänade de 63 miljoner kronor – på lån som deras gemensamma finansbolag, Kommuninvest, förmedlat till dem. Summan är större nu. Då Kommuninvest ger ut obligationer för tiotals miljarder kronor blir det mycket pengar som kommunerna kan tjäna på att låna.
Skulle Piteå Kommun ha alla sina likvida medel innestående på bankkonto får man betala banken för att ha dom där.

Den gamla regeln hur en god ekonomi ser ut gäller inte längre. Det har aldrig någonsin varit så billigt att låna. Att ha pengar i banken ger ingen ränta. Att ha mycket pengar där kostar istället. Till långsiktiga investeringar som i framtiden är nödvändiga och ger avkastning är det därför klokt att låna om man inte har eget kapital.

Avslutar härmed debatten med James Watt då personen som döljer sig bakom denna signatur på intet sätt har seriösa avsikter med sina inlägg.

Anders Nordin