Elnät skall betalas efter förbrukning

1 januari 2019 inträder en ny lag som kräver att alla fastigheter har en egen elmätare. PiteEnergi-nät har cirka 22.000 abonnenter. Dessa betalar nu en fast avgift per månad. Det är den summa som bolaget behöver för att betala underhåll av nätet, nyinvesteringar,...