PiteåTidningen har i flertalet artiklar skrivit om Stefan Stenberg, som handlar om en lätt utvecklingsstörd man som tilldelades en förvaltare 2005 för att få hjälp med att sköta sin ekonomi. Bakom Stefans rygg stal förvaltaren stora delar av ett arv, han beslagtog löneutbetalningar för avsevärda belopp och skuldsatte sin skyddsling med minst 500.000 kronor genom att köpa saker i Stefans namn. Totalt handlade svindeln om över en miljon kronor.

Stefan Stenberg har drabbats psykiskt av hur hela ärendet skötts men också på grund av den segdragning av själva ärendet som Piteå Kommun gjort sig skyldig till.

Stefan Stenberg tillhör den grupp av människor som behöver samhällets skydd och hjälp. I detta fall av en väl fungerande förmyndare/gode man och en ansvarstagande och övervakande överförmyndarnämnd. Bevisligen har man varken skyddat Stefan Stenberg eller haft en tillräcklig kontroll över de förmyndare man förordat.

Piteå är en liten kommun bestående av många byar. Att förhandsgranska och få god information om tilltänkta förmyndare och gode män är därför inte speciellt svårt. Är det så att överförmyndarnämnden haft för lite resurser så borde nämnden ha äskat mera pengar. Dessutom är kommunfullmäktige i grunden ansvarig för att se till att nämnderna kan utföra sina uppgifter. Liknande fall som detta har under många år nu uppmärksammats av media, vilket borde ha gjort den styrande ledningen uppmärksam på själva problemet i sig. Länsstyrelserna årliga övervakningskrav avskaffades 1995, vilket i sin tur borde omedelbart ha gett en förstärkning till Överförmyndarnämnden. Riksrevisionens rapport, RiR 2006:5, är från 2006 och beskriver bland annat detta problem.

Bankerna har gjort en annan och en hedervärd bedömning av fallet. Piteå Kommun borde också stått upp för de svaga. Istället har man använt sig av specialistkompetens vars enda syfte har varit att lägga fram argument för att ge kommunens tjänstemän och beslutsfattare  tillräckligt ”mod” att motsäga sig Stefan Stenbergs rättmätiga krav.

Vi har därför skrivit en motion där vi yrkar att kommunalråd och överförmyndarnämnd träffar Stefan Stenberg och ber om ursäkt för Piteå Kommuns tarvliga beteende samt överräcker en gratifikation som gör Stefan Stenberg skuldfri.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin