Pitebos vd, Maria Sandström, säger i PT 19/8, att allmännyttiga bostadsbolag, som Pitebo,  många gånger inte kan ta ut de hyror som egentligen krävs för att projekten ska gå runt. Det är en mycket intressant affärsidé hon gärna får utveckla vidare. Att sälja eller hyra ut med förlust slutar vanligtvis med ekonomisk kollaps eller att någon annan får betala kalaset. Med minusräntor och en dopad svensk ekonomi så är det dock alltid intressant att få veta nya ekonomiska tänkesätt.

Hyrorna i Sverige är generellt sett inte för höga utifrån kvalité och teknisk nivå. Hyrorna i nybyggen återspeglar eller skall återspegla vad det kostar att bygga nya hus (undantag Pitebo?). Det finns ändå bara marginella åtgärder för att sänka byggkostnaderna typ att flervåningshus inte behöver ha hiss utan bara ett förberett hisschakt eller att bara markplanets lägenheter handikappanpassas eller att byggindustrin köper in mera billigare varor från utlandet.

Mera effektivt vore om hela kommunförvaltningen decentraliserades ut på landsbygden. Samma gäller försäkringsbolag, banker och alla andra former av företag som inte fysiskt måste finnas i centrum. Även alla evenemangsforum som människor ändå måste ta sig till med bil eller buss bör bort från centrum. Människor får då närmare till sina arbetsplatser och centrums attraktionskraft minskar.

Att det råder bostadsbrist beror mest på att byggföretagen och fastighetsägare är totala motståndare till att bygga för många bostäder. Alla vill de naturligtvis ha alla sina lägenheter uthyrda. Då är det bra med en brist. Utan en inflyttning från omvärlden skulle befolkningen minska med resultat flera bostäder. Den marknadsekonomiska naturliga bristen späds dock på av den stora flyktingansamlingen. Många tycks tro att dessa ska kunna försörja sig genom enkla och lågbetala jobb. Men ingen bygger lägenheter för de som inte har råd med hyran.

Om man nu ur individuell position ändå tycker att hyran är för hög kanske man bör minska på konsumtion av bil, kläder och nöjen/resor. Det kan ju också vara så att pensionen och lönen är för låg och skatten för hög på låginkomsterna. Då hjälper bara att byta politiskt styre.

 Skol och landsbygdspartiet

Anders Nordin