Den svenska modellen – löneavtal sker mellan fack och arbetsgivare – är en stor bluff när det gäller den offentliga sektorn. För det privata fungerar det generaliserat så här: krav på högre lön från facket kompenseras med fortsatt vinst + effektivisering + prishöjning på produkten.

Kommunen är arbetsgivare för sina anställda men är också en politisk organisation företrädd av partier med politiska idéer. Förstelärarnas 5.000-kronors lönelyft var ett politiskt ingripande av alliansregeringen. Lärarlönelyftet, ungefär samma kriterier, ett politiskt ingrepp från nuvarande regering. 

Facit blev en katastrofal orättvisa där vissa får 8.000 kr mer i månadslön för att göra samma jobb som tidigare. Sämstelärarna får i princip ingenting. Då det fackliga avtalet är klart får rektorerna en summa pengar att fördela efter eget godtycke med godkännande av facket.

All skolledning liksom Buns ordförande borde ha varit helt medveten om de negativa följderna av dessa politiska ingrepp. Bun borde begärt mer pengar från kommunfullmäktige. Riksdagspolitikens ingrepp i lärarlöner skall naturligtvis korrigeras politiskt av den lokala parlamentet när effekterna blir totalt fel.

Ordf. för BUN, Ruth Rahkola, känd genom hårda besparingar som nedläggningar av byaskolor och minskade pengar till små skolor åstadkom ett kraftigt överskott. Istället för att skicka tillbaka dessa pengar till kommunkassan kunde hon åstadkommit mer rättvisa löner och skyddskläder till de som behöver sådana. Det är naivt och oansvarigt att tro att skolan blir bättre genom att indela lärarkollegiet i förstelärare, de särskilt skickliga och sämstelärare. Samma gäller undersköterskorna där löner är olika trots identiska arbetsuppgifter men har annan titel. Lika fenomen med förskollärarnas skyddskläder.

När dessa frågor tas upp i kommunfullmäktige är det församlingens politiska majoritet som fattar beslut. Det står nu klart att socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna inte vill att undersköterskorna skall ha de löner deras utbildning berättigar dom till eller att förskolelärarna inte ska ha skyddskläder betalda av kommunen. Inte att lärarnas löner skall vara någorlunda rättvisa. 

De är olämpliga att styra kommunen då de inte begriper att de som politiska företrädare i kommunens högsta beslutande organ de facto är arbetsgivare.

SLP kommer att agera för ett rättvisare samhälle för de kommunalt anställda i dessa frågor.

Anders  Nordin  Leon Bollerup