Bakgrund:
Utifrån bland annat ett flertal artiklar i Piteå-Tidningen; 28/9, 22/9, 18/9, 14/9 så framgår det att utbildade undersköterskor, men som är titulerade/klassificerade som boendehandledare  (där yrkestiteln är boendehandledare), boendestödjare och personliga assistenter och liknande, utför ett likartat arbete som personer som tituleras som undersköterskor (där yrkestiteln är undersköterska), inte får den ekonomiska undersköterskesatsning som Piteå Kommun utlovat.

Andra kommuner tolkar avtalet mellan fack och kommun annorlunda än vad Piteå Kommun gör. Då fack och kommunala avtalshandläggare inte tolkar avtalet på samma sätt och kommunerna tolkar samma avtal olika så blir det och övergår det därför till att bli en rent politisk fråga som måste avgöras av kommunens fullmäktigeförsamling.

Utbildning är viktigt och skall alltid premieras. När krav ställs på att en anställd skall ha en viss utbildning så skall lönen sättas enligt vad den gruppen erhåller. Detta är också en jämställdhetsfråga där yrket innehavs av en stor andel kvinnor. Det är också en ekonomisk jämlikhetsfråga där det är viktigt att utbildade i låglöneyrken får uppmuntra och stöd. Det är mycket olyckligt att Piteå avviker på ett negativt vis jämfört med andra kommuner avseende relationen till sina anställda.

Bifogas 4 bilagor om hur andra kommuner agerat och tänkt.

Hemställer härmed
– att principen att lika utbildning för lika arbete skall ge lika lön.
– att samtliga undersköterskor skall få lika stor del av den kommunala lönesatsningen på undersköterskor

 

Anders Nordin
Skol och Landsbygdspartiet 2016-11-09