Vänorter och utvärdering av dessa

Bakgrund: Vänortssamarbetet är en del av Piteå kommuns internationella arbete som är inriktat på att stödja demokratiska krafter och en hållbar utveckling. Kommunens internationella kontakter sker främst i EU- projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap...

Bondökanalens broöppning

Bakgrund: När klaffbron var testad och klar i juni 2016 så flaggades det för att begärda broöppningar i framtiden skulle skötas via fjärrstyrning med hjälp av kameraövervakning av väg- och sjötrafiken. Kommunens projektledare Per Andersson sa då att ”det ska bli...