Med anledning av Gunnar Bergmans fråga i PT 1:a november. Frågan innehåller inte vad SLP har för förslag för landsbygd och stad och vi ger därför bara några få exempel som belägger vårt svar på Gunnars fråga.

Socialdemokraterna driver med hjälp av vänsterpartiet och miljöpartiet en ytterst medveten och hårdhänt urbaniseringskamp. Piteås landsbygd och byar är ointressanta mer än att vandra genom på olika vandringsleder. I turistkartan över Piteå finns t ex inte ens Alterdalen med. Inte ens de så kallade landsbygdscentra är man speciellt intresserade av. Länstrafikens komfortbuss skall snabbt rusa mellan centrala Piteå och Sunderby Sjukhus. Bussen, avsedd för äldre, låter man inte gå in i Norrfjärden för restiden blir tre minuter längre. Hållplats E4 istället.

Vi skrev motion om att åtgärda den oacceptabla miljön vid sopstationen i Norrfjärden. Nu ett drygt år senare är det gjort. Men det borde skett med automatik om s varit intresserad av en sådan självklar åtgärd. Nedläggningen av skolorna på landsbygden är en välkänd företeelse. Hemmingsmark tvingades till friskola. Lillpite försökte. Blåsmark är på väg bort. Fler kommer om s-styret fortsätter.

Sundsgatan har fått en belyst och bra gång- och cykelväg. Längs E4 Från Norrfjärden ända till Havsbadet går det att cykla. Utifrån den plan, sedan 10 år, för utbyggnad av gång och cykelnätet så kan man konstatera att satsningarna görs i stadsnätet. Där 40 km/h råder. I byarna är mest de goda förslagen vilande. Och mellan byarna finns inte ens förslag. Där får höghastighetsbilar samsas med barnvagnar påskjutna av föräldrar och en och annan pensionär som är dumdristig nog att våga sig ut.

Socialdemokraternas tradition och motvilja mot landsbygden råder sedan länge. På 60-talet då s styrde, rådde i princip byggförbud på landsbygden. Nu är metoden mer sofistikerad. I princip alla våra skattepengar till centrala stan. Vad vi norrlänningar än tycker, oavsett partifärg, är detta ointressant för rikspolitikerna. Väljarna finns i Stockholm. Detsamma gäller oss landsbygdsbor. Väljarna finns i centrala Piteå. Den socialdemokratiska metoden innebär en fin, ändamålsenlig och vacker stadsmiljö. Samtidigt en fortsatt utarmning av landsbygden, dess byar och folk.

Skol och Landsbygdspartiet genom Anders Nordin och Petra Fojtikova