Bakgrund:

Det finns ett antal övergångsplatser över trafikerade vägar som inte är acceptabla. Speciellt på landsbygden finns det antal mindre bra platser där skolbussen stannar eller vänder eller där barn cyklar eller går eller måste ta sig över en hårt trafikerad väg. En del platser är farliga och en del övergångar är livsfarliga.

Föräldrar tar ibland då kontakt med Trafikverket, som nu senast med övergången vid Markvägen/Hortlaxvägen i Övremarken. Trafikverket svarar då ibland att man inte har pengar till projektet eller att det ligger i en plan framåt i tiden. Barns och landsbygdsbor säkerhet ligger väldigt i den prioriteringsordning som Trafikverket har. Trafikverket verkar inte alls ha koll på vilka farliga platser som finns och inte ens de som akut måste åtgärdas.

Skulle det vara så att kommunen redan har en sammanställning av alla ”farliga trafikplatser” så måste det åtgärdas med det snaraste.

Kommunen bör därför gripa in. En sammanställning över alla farliga trafikplatser bör samlas in. Det är ingen stor kostnad så kommen har mejl-adresser till de flesta av alla föreningar som finns och kan vara berörda. Ett utskick till dessa där man vill önskar få veta var dessa anser att ”farliga trafikplatser” finns är en enkel insamlingsmetod.

Kontakt med Trafikverket tas sedan utifrån en sammanställning av de platser som finns.

Kan inte Trafikverket bygga om eller bygga säkra övergångar eller liknande så får man söka efter tillfälliga lösningar. T ex utplacering av blomlådor eller andra fartminskande fysiska hinder för att temporärt förbättra säkerheten tills dess Trafikverket har eliminerat de farliga platserna på ett ansvarsfullt sätt.

Hemställer härmed

att in insamling över ”farliga trafikplatser” enligt ovan beskriven metod görs
att utifrån denna insamling eller om det redan finns en sammanställning över samtliga farliga trafikplatser så tar man kontakt med Trafikverket för att upprätta en akut åtgärdsplan
att lämpliga åtgärder vidtages, se texten på förslag ovan, för att lösa de akuta problemen med farliga trafikplatser

Skol och Landsbygdspartiet 2017-05-17
Anders Nordin