Porsnäsfjärden behöver muddras

Porsnäsfjärden muddras upp för att återskapa en fungerande vattenspegel året runt förutom den tid då vattnet är fruset.Bakgrund: 2013, Diarienr 13KS288, lämnades det in en motion med följande andemening:”I Norrfjärden finns en mycket vacker fjärd som till stor del kan...

Orättvisa vägunderhållet

Bakgrund: Det orättvisa vägunderhållet Enskilda vägar som är öppna för allmän trafik är ett tecken på en orättvisa mellan stads- och landsbygdsboende. Underhållet och ansvaret av dessa vägar måste tas över av kommunen eller av Trafikverket. Trafikverket är dock en...

Återöppna hälsocentralerna

Bakgrund: Region Norrbotten har lagt ner ett antal hälsocentraler i Piteå Kommun. Värst har sannolikt den äldre befolkningen på landsbygden drabbats. I vissa fall har regionen lagt ner vårdcentral trots att denna haft full beläggning, fulltalig kompetent personal och...