Med anledning av skolbudgeten PT 5/12

Majoritetspartiernas företrädare i Barn och utbildningsnämnden måste tro att kommunens invånare saknar förmåga att förstå begreppet budget. En budget är ju inget annat än en prognos över framtida spekulativa och planerade ekonomiska händelser. Genom en budget så sätter man upp mål för hur man tänker spendera sina tilldelade pengar. När kommunfullmäktiges majoritetspartier beslutar om kommunens hela budget och ger Barn och utbildningsnämndens en för snål budget att utgå ifrån så uppstår det naturligtvis problem.

Istället för att tokspara och t ex lägga ner byaskolor för att spara pengar och på så sätt skapa dyrare skolskjutsar med kringkostnader som äter upp hela besparingen och mer därtill så måste man kräva mer pengar från kommunfullmäktige till sin budget. Det är därför patetiskt löjligt att kräva att andra partier skall hitta bättre besparingstips på en redan underfinansierad budget.

Socialnämnden överskrider sin budget med 25 eller 50 miljoner kronor årligen beroende på hur man räknar. De måste uppfylla de lagkrav som finns. Vi, SLP, har aldrig godtaget kommunens stora budget. Den innehåller alldeles för mycket av tokigheter och planeringsfel och att man underfinansierar en nämnds budget är helt utom vett och sans.

Två oppositionspartier har lagt alternativa budgetar vilket är utmärkt. Istället för att lägga en egen alternativbudget, som med visshet kommer avslås, lägger vi motioner istället. Exempel på besparingar är frågan varför Piteå skall ha 2 kommunalråd och tjänstemän som servar två individer. Vid försäljning av tomtmark skall man subventionera det lokala storkapitalet utan låta marknaden bestämma priset. Inte heller tror vi att chefer med löner på 80.000/månad gör ett bättre jobb än om de hade halva summan i lön. Att påstå att det är viktigt att kvantitativt öka befolkningens invånare för att rädda välfärden är rent flum. Endast människor som arbetar i verkliga med bra betalning skapar äkta kommunala skattekronor.

Anders Nordin Skol och Landsbygdspartiet