En levande landsbygd är viktig.

Jag vill kort nämna ett par saker som jag ser viktiga i kommunvalet i höst. Skolor och förskolor måste finnas i byarna, liksom lekparker och andra aktiviteter för unga. Över huvud taget bör det vara samma möjligheter för barn på landsbygden som i stan. Bra...

193e plats i kommunlistan om genomsnittsbetyg

Den senaste undersökningen från Skolverket visar att Piteå ligger på plats 159 bland Sveriges kommuner avseende slutbetygens snittpoäng från gymnasieskolan. Det är riktigt dåligt. Piteå har Sveriges bästa skolor? Lärarförbundets bedömning som majoritetsstyret tar åt...

Angående skolbudgeten i PT 20171205

Med anledning av skolbudgeten PT 5/12 Majoritetspartiernas företrädare i Barn och utbildningsnämnden måste tro att kommunens invånare saknar förmåga att förstå begreppet budget. En budget är ju inget annat än en prognos över framtida spekulativa och planerade...