Inom vården blir den digitala tekniken allt viktigare. På allt fler ställen i landet kan invånarna själva läsa sina journaler genom olika typer av nättjänster, det med argumentet att patienterna ska bli mer delaktiga och få lättare att själva kunna fatta beslut och påverka den egna vården. Cirka 60% av Sveriges alla kommuner erbjuder nu detta.

Men det går inte för den grupp människor på boenden utan uppkoppling. Inte om man bor i Piteå.

Det blir extra problematiskt i en tid där allt mer av vården bygger på att man själv ska göra ett aktivt val, exempelvis av vilken assistansanordnare man vill ha, vilket hjälpmedel och vilken vårdcentral.

Hur ska de kunna välja när de inte ens kommer ut på nätet och kan skaffa sig en överblick? Dessutom handlar det om möjligheterna att delta i kulturella aktiviteter och kunna ta del av nyhetsflödet. Tidningarna blir mer och mer digitala och möjligheten att låna böcker finns numera. Viktigt är också att hålla kontakten med barn och barnbarn.

– Ska vi nå ett samhälle där alla har lika rättigheter är detta en jätteviktig grupp som nästan alltid kommer sist i kön. Det är en fråga om mänskliga rättigheter.

Det finns forskning som visar att internet ökar äldres livskvalitet eftersom det gör det lättare att hålla kontakt med nära och kära.

Hemställer härmed att wi-fi installeras med det snaraste på Piteå kommuns äldreboenden och servicehus.

Skol och Landsbygdspartiet
Anders Nordin 2018-01-03