Den senaste undersökningen från Skolverket visar att Piteå ligger på plats 159 bland Sveriges kommuner avseende slutbetygens snittpoäng från gymnasieskolan. Det är riktigt dåligt. Piteå har Sveriges bästa skolor? Lärarförbundets bedömning som majoritetsstyret tar åt sig äran av.

2017 års enkätundersökning ”Personligt” är nu klar. Majoritetsstyrets sammanfattning är att ”Eleverna trivs bra i skolan”. Man har därmed marginaliserat de 10% av eleverna i Piteå som trivs mycket dåligt eller dåligt i skolan. 15% av eleverna bedömer sin hälsa som dålig eller mycket dålig. 17% svarade ja på frågan: ”Har du allvarligt funderat på självmord?” 20% säger att de blivit mobbade eller trakasserade varav ett par procent under längre tid. Fler flickor än pojkar mår sämre i alla svar.

I januari 2015 lämnade vi in en mycket omfattande motion och utredning om mobbing i Piteås skolor. KF §102, Bilaga 15KS192-1. Vi konstaterade att vissa skolor inte använde något antimobbing-program alls, andra hemsnickrade varianter och flertalet direkt skadliga. Skolverket hade analyserat och utrett samtliga existerande metoder och dömt ut dem som skadliga på olika sätt.

Vi föreslog att man bara skulle använda den metod som Skolverket föreslog. Vi har också föreslagit att mobiltelefoner inte skall användas under skoltid om inte läraren så kräver det.

Skolan måste vara en god arbetsplats för alla elever. Majoritetsstyret har hela ansvaret för rådande situation. De borde komma in i verkligheten och ta till sig de förslag som ges och inte bara spegla sig i glansen av ett fackförbunds säregna metod för att få egna högre löner.

Petra Fojtikova, Anders Nordin & Niklas Dimeus
Skol och Landsbygdspartiet