Bakgrund: Nuvarande nödutgång är helt olämpligt placerad.

En lämpligare placerad nödutgång är på motsatta sidan av entréingång och nuvarande nödutgång.

Förslag:

att en en ny nödutgång som uppfyller kraven på att vara nödutgång tas upp på lämpligaste ställe i Stadshusets stora sessionssal.

Skol och Landsbygdspartiet 2018-04-24

Anders Nordin