Bakgrund: Pite Havsbad har i media skickat ut önskemål att man vill använda den kommunala ”naturiststranden” till husvagnscamping. Vd för Pite havsbad, Kristoffer Lundström, säger: ”Vi behöver området för att växa. Och eftersom naturistbadet inte är någon stor sak längre borde det vara görligt”.

Området var en gång ett vackert naturområde med böljande stranddyner. Tidigare ägare av Pite havsbad exploaterade och förstörde det ursprungliga området/marken till att mer likna en industriell sydturistisk playa.

Historia: Elof Söderberg köpte 1944 fyra hektar stort område på Pitholmsheden. 1956 fick Pite havsbad titeln Nordens Riviera och turismen tog fart. Piteå stadskommun noterade den kommersiellt gångbara naturprodukten sol och bad och öppnade samma år en egen bad- och campinganläggning, Norrstrandsbadet, strax utanför centrala Piteå. Piteå landskommun hakade också på turisttåget och öppnade 1960 Pitholmens havsbad alldeles intill Pite Havsbad. Sverige fick då också sitt första naturistbad.

1971 slogs Piteå Landskommun samman med Piteå Stad och blev Piteå Kommun.

På 1980-talet sålde Piteå Kommun Pitholmens havsbad till Pite havsbad. Skillnaden mellan de två havsbaden var att det var gratis att bada på det kommunägda Pitholmens havsbad medan det kostade pengar att bada på Pite havsbad. I en framtid är det därför inte omöjligt att en ägare till Pite havsbad ser den ekonomiska möjligheten att ta betalt för att bada på stranden. Varma soliga dagar kan det vara över 10 000 badande.

Då Pite havsbad gick omkull under bank- och fastighetskrisen på 1990-talet tog Piteå kommun över och byggde ett familjevänligt äventyrsbad. I början anlitades ett svenskt-danskt driftbolag men det sparkades ut och efterhand sålde kommunen hela Pite havsbad till Hilding Holmqvist, som sålde anläggningen 2015 till nuvarande ägare.

Naturismen har förlorat sin lockelse. Det bör utredas om denna semesterverksamhet kan flyttas längre norrut till Strandängesstranden om kommunen nu vill ha denna verksamhet kvar.

Däremot bör det som nu kallas Naturiststranden få vara orörd och inte exploaterad utan kan finns som naturen själv skapar stranden och dess närhet. Strandbiten är unik med sin växtlighet och i och med den ligger nära havsbadets strand kan människor här direkt få en uppfattning hur en naturlig norrbottnisk strand ser ut. Man kan t ex lansera strandremsan som orörd badstrand och fokusera på barnfamiljers vistelse där.

Hemställer härmed att

nuvarande strand – enligt ovan kallad naturiststranden – inte får bebyggas på något sätt genom dispensregler, skall vara orörd och vistelse på denna strand skall vara gratis

att undersöka om naturistbadet kan flyttas eller avvecklas

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin