Drogsituationen bland unga i Piteå

MOTION DROGINFORMATION TILL ALLA SKOLOR Bakgrund: Drogsituationen bland unga i Piteå. Så skriver A.B. i ett inlägg på FB ”Drogernas verklighet i Piteå… När jag återigen får höra om unga (barn!) som kunnat köpa, har fått eller har getts tillgång till olika droger...

Varken campingvagnar eller naturister

Bakgrund: Pite Havsbad har i media skickat ut önskemål att man vill använda den kommunala ”naturiststranden” till husvagnscamping. Vd för Pite havsbad, Kristoffer Lundström, säger: ”Vi behöver området för att växa. Och eftersom naturistbadet inte är någon stor sak...

Avskaffa landstingen

 ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet” och ”riksdagen är folkets främsta företrädare” (regeringsformens första kapitel, andra och fjärde paragrafer).  Om makten ska...