Regeringen föreslår att bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ska vara huvudregel. Regeringen menar att människor är trötta på skräpiga återvinningsstationer samtidigt som tydliga forskningsresultat visar att bostadsnära insamling leder till högre miljönytta. Även allians-partierna tycks vara ense med regeringen om principen om att bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ska vara huvudregel. Skillnaden mellan dessa block tycks vara om det blir kommunens ansvar eller om förpackningsindustrin skall ha ansvaret. Många kommuner har dock delegerat förfarandet till förpackningsindustrin.

Det finns redan en rad olika tekniska lösningar för fastighetsnära insamling och därför också goda förutsättningar att samla in avfallet på ett kostnadseffektivt sätt från de allra flesta bostadsfastigheter. Ett 30-tal kommuner har redan etablerat det nya insamlingssystemet.

I Piteå kommun röstade samtliga partier utom två för att införa den fastighetsnära insamlingsmetod som regeringen nu föreslår bli huvudregel i landet och som miljöpartiet tidigare skrev i form av motion. Endast socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade emot. Det bör därför finnas en total enighet i kommunen att redan nu ge Pireva direktiv om fastighetsnära insamling.

Att investera i återvinningscentraler som snart skall avvecklas är en dålig ekonomisk investering.

Hemställer härmed
att Pireva får i uppdrag att arbeta för införandet av bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper enligt det förslag som regeringen nu föreslår

Skol och Landsbygdspartiet 

Anders Nordin