Om människor i området; föräldrar och de som närmast berörs vill att de nedlagda skolorna skall återöppnas så måste vi se till att så blir fallet. Det gäller Alterdalen, Lillpite, Blåsmark och Balettskolan. Det är befolkningens åsikter och önskningar som är viktiga. Det är kommande generationer som är framtiden. Inte de som nu beslutar om nedläggningar och vill vara kvar på välavlönade positioner.

Balettskolan är en viktig del i skapandet av kultur. Det tycker inte majoriteten av styret om. Symtomatiskt är det därför man röstade nej till en socialdemokratisk motion att kulturen också skall prioriteras i Piteå. Argument för nedläggning av Balettskolan var att det är en smal nisch som inte gynnar Piteå tillräckligt mycket. Har man den åsikten så kan man fundera över om inte det mesta av utbildningen i Piteås skolor är nischad. All annan utbildning som inte utmynnar till en anställning i kommunen eller ger jobb i massaindustrin med servicenäringar blir ju då onödig?

Vi vill att kommunens skolor samverkar med friskolorna för att bättre utnyttja såväl lärarresurser som lokaler. Detta är nödvändigt för att åstadkomma så bra utbildning som möjligt, för lärararna skall fä en bättra arbetsmiljö och kunna utnyttja sin kompetens samt för att landsbygden skall kunna leva.

Vi vill att skolorna använder sig av distansundervisning. Högt kvalificerade lärare kan då undervisa många elever där det råder brist på den egna kompetensen.

All skolverksamhet kostar pengar. Det handlar därför inte riktigt om pengar utan om hur man prioriterar användningen av tillgängliga medel. Skola, lärare, utbildning, barn och deras familjer är det som alltid måste ha högsta prioritering.

Anders Nordin & Leon Bollerup
Skola och Landsbygdspartiet