Återigen har ett dåligt förberett beslut fattats av kommunfullmäktiges styrande majoritet + de två största borgarpartierna. P-skivan i papper kommer direkt ersättas med en app på din mobiltelefon som man ska använda när man skall parkera i de parkeringszoner som Piteå kommer indelas i. Man kommer också kunna skicka sms att man parkerat. Speciellt konferensdeltagare på Kust, Statt och andra ställen kommer gynnas av detta då de efter två timmars gratis parkering bara behöver appa för ytterligare tid. Det kommer också finnas på parkeringsplatser en slags skärmar där man kommer kunna knappa in bilens reg-nummer! Dessa skärmar kommer inte belasta kommunens utan kostnaderna drabbar de som sätter upp dom! Faktureringskostnaden är ännu inte uttänkt. Vid bil-registreringsnummer så drabbas bilägaren. Är det pappersfaktura som skall skickas så kostar en sådan 50 kr + några kronor för tiden man stått där. När man inför ett nytt system bör låta det gamla vara kvar under en övergångsperiod. De partier som röstade för övergångsperiod var SLP, Sd, Kd, halva Liberalerna och 2/3-delar av Sjukvårdspartiet.

Anders Nordin SLP