Med anledning av artikeln om den orientaliska blomsterprakten i PT 12/6

I september 2015 lämnade vi en motion om att Piteå kommun ska försöka upphandla alla träd, buskar, prydnadsväxter och blommor från lokala odlare och att upphandlingskraven skrivs på ett sådant sätt att lokala odlare gynnas. Att upphandla från lokala producenter och lokala återförsäljare kan vara lite dyrare i första skedet.

Det är dock en stor ekonomisk vinst att upphandla från lokala producenter och lokala återförsäljare eftersom dessa därefter skapar kommunala skattekronor som direkt går in i den kommunala skattekistan och kan användas för andra verksamheter. Det är alltså billigast att gynna det lokala!

Att ha tillgång till lokala odlare och återförsäljare gynnar också kommunens invånare på det sätt att man också kan få direkt kunskap från odlare till sina egna odlingar och hur man skall sköta blomster, buskar och träd.

Kommunen kan mycket väl ett år eller flera år i förväg meddela lokala producenter det behov man har av blomster med mera vilket möjliggör en god planering. Detta är en bra metod för att stärka det lokala näringslivet och de små företagen.

Den styrande majoriteten av s+v+mp avslog vår motion.

Efter valet i höst är det dags för kommunen att börja gynna sina egna medborgare – Det gör man genom att ha som princip att alltid köpa in det man behöver från det lokala producenter.

Länk: http://www.pt.se/nyheter/pitea/mustigt-tema-pa-arets-sommarblommor-10891628.aspx

 

Anders Nordin
Skol och Landsbygdspartiet