Med anledning av artikeln om den orientaliska blomsterprakten i PT 12/6

I september 2015 lämnade vi en motion om att Piteå kommun ska försöka upphandla alla träd, buskar, prydnadsväxter och blommor från lokala odlare och att upphandlingskraven skrivs på ett sådant sätt att lokala odlare gynnas. Att upphandla från lokala producenter och lokala återförsäljare kan vara lite dyrare i första skedet.

There’s certainly zero plagiarism and free revisions if your pupil isn’t over the moon along with the last item. There’s certainly zero plagiarism and utterly free rewrite if tyep pupil isn’t over the moon as well as the last sort of renowned composing of free essay writer help. Definitely, don’t evaluate the manuscripts of your own supervisors or close buddies.

Readers are used within the dissertation joining. Article arrangement doesn’t have anything to do with the accurate articles of your own article. A desire eszay should be mindful that studying is considerably critical to enrich the appearance of authorship. On-line article writing fast, the newest article.

Det är dock en stor ekonomisk vinst att upphandla från lokala producenter och lokala återförsäljare eftersom dessa därefter skapar kommunala skattekronor som direkt går in i den kommunala skattekistan och kan användas för andra verksamheter. Det är alltså billigast att gynna det lokala!

Att ha tillgång till lokala odlare och återförsäljare gynnar också kommunens invånare på det sätt att man också kan få direkt kunskap från odlare till sina egna odlingar och hur man skall sköta blomster, buskar och träd.

Kommunen kan mycket väl ett år eller flera år i förväg meddela lokala producenter det behov man har av blomster med mera vilket möjliggör en god planering. Detta är en bra metod för att stärka det lokala näringslivet och de små företagen.

Den styrande majoriteten av s+v+mp avslog vår motion.

Efter valet i höst är det dags för kommunen att börja gynna sina egna medborgare – Det gör man genom att ha som princip att alltid köpa in det man behöver från det lokala producenter.

Länk: http://www.pt.se/nyheter/pitea/mustigt-tema-pa-arets-sommarblommor-10891628.aspx

Anders Nordin
Skol och Landsbygdspartiet