Det är ett riktigt otyg med monopolet på abonnemangsdelen av elen. Det kommunägda bolaget PiteEnergi-nät är ett av dem. Den prissättning som alla dessa el-bolag tillämpar ger inget incitament för att spara el.

1 januari 2019 inträder en ny lag som kräver att alla fastigheter har en egen elmätare.

PiteEnergi-nät har cirka 22 000 abonnenter. Dessa betalar nu en fast avgift per månad. Det är den summa som bolaget behöver för att betala underhåll av nätet, nyinvesteringar, löner osv. Med lite vilja kan man ändra så att abonnenter betalar nätkostnaden efter hur mycket el man förbrukar.

Vi får på så sätt ett rättvisare system. Den som förbrukar mycket el kräver grövre kablar osv. Och kyrkstugor och andra som har en minimal eller liten förbrukning kommer därför kunna betala rättvist efter sin förbrukning.

Man kan tänka sig att nätkostnaden, d v s abonnemangskostnaden, aldrig får överstiga förbrukningskostnaden. För många lägenheter är abonnemangskostnaden tre gånger så hög som förbrukningen. Avsaknaden av konkurrens och avsaknaden av incitament gör att monopolet på olika sätt måste motverkas. Vårt förslag borde leda till lägre hyror och minskad förbrukning av el. En förändring av prissättningen måste syfta till att de flesta med en mindre förbrukning kommer att tjäna på systemet medan storförbrukarna får betala.

Anders Nordin SLP