Bakgrund:

Österåkers kommun satsar på gratis mensskydd till unga mellan 12 och 23 år. Startade 2018-01-01
Efter att en grupp gymnasieelever fått säga sitt införde Österåkers kommun en testperiod då tjejer mellan 12-23 år kan hämta ut gratis mensskydd på ungdomsmottagningen i kommunen och på två gymnasieskolor i Åkersberga.

‒ Så vitt vi vet är vi den enda ungdomsmottagningen i landet som erbjuder detta, säger säger Pia Jonason, chef på ungdomsmottagningen.
Initiativet kom efter att kommunstyrelsens ordförande träffat elever på en gymnasieskola i kommunen.

‒ Jag besökte en gymnasieskola och där uttryckte några av tjejerna att det är en stor kostnad varje månad för hygienartiklar. För de med små marginaler vill jag därför erbjuda möjligheten att hämta bindor kostnadsfritt, säger Michaela Fletcher (M).

Mensskydd kommer att finnas på ungdomsmottagningen och på Österåkers gymnasium och Skärgårdsgymnasiet. Förutom bindor och trosskydd har ungdomsmottagningen även ett mindre antal tamponger och menskoppar att dela ut gratis.
Ingår i ett större arbete med ungdomars hälsa.

– Det ska vara så lätt och enkelt som möjligt, det är bara att komma till oss på ungdomsmottagningen om man är en ung kvinna och vill ha mensskydd. På det här sättet kan de som kommer till oss även få reda på vilka frågor de kan få hjälp med när det handlar om kroppen och menstruationen, säger Pia Jonason som är barnmorska och chef på ungdomsmottagningen.

Gratis mensskydd är en del av en satsning på ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa som görs i kommunen under 2018.
– I budgeten på 800 000 kronor går det mesta av pengarna till att vi anställt en kurator och en barnmorska som kan jobba med de här frågorna långsiktigt. Kostnaden för att köpa in menskoppar och mensskydd att dela ut har varit 21 000 kronor i ett första skede, säger Pia Jonason.

– Egentligen är det ingen kommunal kärnuppgift, men nu handlar det om hur ungdomarna upplever världen. Jag är själv ingen ungdom längre, den här tanken fanns inte när jag växte upp. Men världen förändras och min uppgift är att finnas till för medborgarna, även om de i det här fallet inte är röstberättigade än, säger Michaela Fletcher.

Detta är en del av en kommunalsatsning på 700 000-800 000 kronor, som även innebär en extra kuratortjänst på skolorna i Åkersberga.


::::::::::::

Att ha mens är inte något kvinnor har valt själva, utan något som kommer med könet och kroppens funktion för att kunna fortplanta sig. Skydden är till för att dölja mensen och för att alla ska slippa se röda fläckar på byxor och andra kläder.

Det som många män säger när kvinnor vill ha gratis mensskydd är att då borde minsann deras produkter för att raka sig bli gratis också. Men grejen är den att det är ingen som säger att män måste raka sig. Hälften av alla män går med skägg och är nöjda med det. Men mensen är inget som kan välja att låta bli att betala för. Visst finns olika alternativ till bindor och tamponger, men att stoppa i sig kemiskt framställda hormoner i form av p-piller, spiraler, och stavar i armen är varken bra för individen eller för den allmänna miljön då mycket av dessa hormoner går rakt ut i naturen.

En kvinna lägger ungefär 50 000 på mensskydd under sin livstid. För unga kvinnor, som går i skolan, kan det i vissa fall innebära en betydande kostnad då det i vissa familjer inte är så att skolungdomarna själva får förfoga över sitt studiebidrag. Det är alltså en rejäl orättvisa som finns mellan pojkar och flickor. Ett argument tillräckligt tungt för att införa gratis mensskydd till Piteås unga kvinnor.

Än viktigare är dock vad man redan nu konstaterat i Österåker är att menstruationen som fenomen har avmystifierats främst hos pojkarna. Det har blivit lika vanligt och accepterat att hämta ut mensskydd som ett plåster.

Vad mera är att kommunen fått kännedom om andra problem som finns både hos de unga kvinnorna men också att dessa kunnat prata om andra saker som rör familj och relationer, otillbörliga närmanden och beteenden med mera vid kontakten med andra individer. Något som man aldrig skulle fått reda på om inte denna naturliga kontaktväg etablerats. Avmystifiering och denna nya kunskap är därför ännu viktigare argument för att ge gratis mensskydd till de mellan 12-23 år som befinner sig i skola i Piteå kommun.

Lite fakta från Wikipedia


Menstruation i samhället
I samhället omges menstruationen av skam och tystnad, och präglas av en etikett som kretsar kring dold och hemlig aktivitet. I offentligheten tar sig detta i uttryck bland annat i att reklam och marknadsföring för menstruationsskydd vanligen representerar mensblodet med en blå vätska för att demonstrera produktens funktion, och genom att mensskydden hålls skymda och undanstoppade.

År 2011 publicerade mensskyddsföretaget Always sin första reklambild där mensblodet representerades av en liten röd prick i stället för den blå vätskan. En ny slags mensreklam från Libresse är en film, där kvinnor som utövar olika sporter blöder från de sår de får när de slår sig. Detta grepp kan vara ett litet steg i att avdramatisera rött blod i samband med mens.
I språket om mens är eufemismer för själva ordet mens vanliga. I svenskan förekommer ros, rening, lingonveckan, att vara opasslig, med flera och engelskan förekommer ”the curse” med flera.

Studier har visat att den kunskap som kommuniceras till flickor och unga kvinnor om menstruation, och om den första mensen, ofta är strikt uppdelad mellan dels en medicinskt fokuserad information centrerad kring anatomi och funktion och dels den levda erfarenheten av att hantera och sköta menstruationen i det vardagliga livet. Pojkar i tonåren får generellt mindre formell utbildning om menstruation än flickor, som en del av sexualundervisningen, och studier pekar på att det gör pojkars kunskap och kännedom om menstruation godtycklig och beroende av familjeförhållanden.

Det är inte ovanligt att unga kvinnor i västvärlden har negativa erfarenheter av utbildning om menstruation och forskningsstudier nämner att en av orsakerna är ovillighet från undervisande lärares sida till att ge instruktioner om menstruation. Menstruationen som ett tabubelagt ämne finns även utanför västvärlden, där det är förknippat med negativitet och hemlighetsmakeri, vilket förhindrar diskussioner om menstruation och medför att levda erfarenheter och kunskaper om menstruationen inte förs vidare mellan generationerna. Det förekommer fortfarande att flickor och kvinnor i västra Nepal tvingas till isolering i små skjul under menstruationen, trots att denna sedvänja, chhaupadi, bidrar till att flickor dör och är förbjuden enligt nepalesisk lag.

Enligt Unesco är det nödvändigt att skolor är rustade med uppdaterat utbildningsmaterial kring menstruation för att elever på väg in i puberteten ska få tillgång till kunskapen och att det är ett viktigt arbete för att utbildning inte ska vara könsdiskriminerande.

hemställer härmed

att Piteå Kommun inför liknande metod som Österåker infört. Detta innebär att studerande flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år får gratis mensskydd.

Anders Nordin
Skol och Landsbygdspartiet