Jag vill kort nämna ett par saker som jag ser viktiga i kommunvalet i höst.

  1. Skolor och förskolor måste finnas i byarna, liksom lekparker och andra aktiviteter för unga. Över huvud taget bör det vara samma möjligheter för barn på landsbygden som i stan.
  2. Bra bussförbindelser. Säkra cykelvägar även på landet.Sammanfattningsvis: Möjligheter för en levande landsbygd.
    Därför stödjer jag och kandiderar jag för Skol och landsbygdspartiet (SLP)

Petra Fojtikova
Skol och landsbygdspartiet