Panik har utbrutit hos sossepartiet i Piteå. Efter att ha styrt kommunen längre än någon nu levande minns, gick de tillbaka kraftigt i senaste valet på grund av skolnedläggningarna och allmän nonchalans av landsbygden.

Centralisering ligger i sosseideologin (liksom i vänsterns), hur de än försöker maskera det. Det är denna s-politik som har lett till problemen.

Nu befarar de fortsatt tapp av röster, och försöker mota det genom att i PT (4 sept) presentera en del förslag, som de säger sig vilja ha med i den budget som ska behandlas senare i höst.

Av artikeln (http://www.pt.se/nyheter/pitea/sossarna-vill-borja-leverera-direkt-10965114.aspx) att döma (något annat har inte S presenterat oss) är mycket oklart, och i vissa fall att de ”vill lyfta förslag” som ofta tidigare lagts av oppositionen, men som S & Co avslagit…

De ”funderar” på servicepunkter… De vill ”se över” stadsdelscentrum, tydligen främst betr moduler/lokaler, de antyder extrapengar till enskilda vägar. Det kallar PT att sossarna vill satsa på byarna. Häpp!

Det S vill är att börja ”leverera” direkt. Det betyder när budgeten för 2019 är tagen strax före jul. Och det som konkret framgår av artikeln är framför allt sådant som rör mer centrala frågor, samt att det förutsätter S-seger i riksdagsvalet, trots att, i vart fall det de antyder betr landsbygden, kommer från oppositionsförslag i kommunen – som de avslagit. Betr skolnedläggningarna så sägs inget, och inget löfte betr kommande eventuella nya nedläggningar. Kanske för att de vet att ingen vågar tro på S-löften där.

Sen undrar vi vad S ser för konsekvenser för landsbygden av investeringarna på Haraholmen och på universitetsområdet. I sig nog vettiga, men inser S att det behövs fler bostäder och skolor i byarna som en konsekvens av detta?

Betr nya gång- och cykelvägar räcker inte det småfjuttiga de beslutat om, det krävs stora satsningar framför allt i landsbygden. Betr enskilda vägar kan, förutom höjda bidrag, det ibland vara vettigare att kommunen tar över ansvaret.

Undersöka ny modell, en fundring, för taxor och avgifter, konkret vilka och hur? Någon tanke på att nätavgifterna för el ska göras förbrukningsrelaterade? Vad sägs i övrigt, enl PT, så är det knappast nya tag eller specifikt för socialdemokraterna.

 
För Rättvisa åt landsbygden!

Rösta på Skol och landsbygdspartiet, Piteås lokala parti! Det aktiva partiet!

Valsedlar finns (ska finnas) i vallokalerna (om Du vill ändra Din förtidsröst).