ÖPPEN OCH AKTUELL REDOVISNING AV DAGSAKTUELLT SMITTLÄGE GÄLLANDE CORONA/COVID-19 I PITEÅ KOMMUN

BAKGRUND: CORONAPANDEMIN KAN FORTSÄTTA I MÅNGA MÅNADER. FÖR ATT MINSKA MÄNNISKORS ORO OCH FÖR ATT FÖRBÄTTRA DERAS MÖJLIGHETER ATT AGERA OCH FUNGERA PÅ BÄSTA SÄTT I VARDAGSLIVET ÄR DET VIKTIGT MED SAKLIG INFORMATION OM DET AKTUELLA LÄGET I DEN EGNA KOMMUNEN.

HEMSTÄLLER HÄRMED
ATT EN ÖPPEN OCH AKTUELL REDOVISNING AV DAGSAKTUELLT SMITTLÄGE GÄLLANDE CORONA/COVID19 I PITEÅ KOMMUN GÖRS I LIKHET MED DEN SOM GÄLLIVARE KOMMUN REDOVISAR

SKOL OCH LANDSBYGDSPARTIET 2020-04-28

JOEL WIKLUND                         ANDERS NORDIN

BIFOGAS:
EXEMPEL FRÅN GÄLLIVARE
Aktuellt läge smittspridning 2020-04-27

Oförändrat läge

Läget på våra vård- och omsorgsenheter fortsätter att vara stabilt och utan stora svängningar åt något håll. Som vi rapporterade igår så tillkom under söndagen tre nya fall av misstänkt smittade, men fortfarande sker ingen rutinmässig provtagning för att säkerställa om det verkligen rör sig av covid-19. Provtagning sker bara på de som blir inlagda på sjukhus för vård.

Arbete pågår dock med att planera immunitetstester för personal inom vård- och omsorg. Nästan 300 tester ska genomföras så snart det är möjligt, men kit för att kunna genomföra immunitetstest har ännu inte levererats. 

Enligt rapporteringen från Region Norrbotten så är läget på Gällivare sjukhus också stabilt med en tämligen konstant nivå när det gäller patienter med misstänkt covid-19. 

Den positivas utveckling som präglat tiden efter påskhelgen kan dock inte på något sätt tas som intäkt för att faran är över. Enligt de beräkningar som Folkhälsomyndigheten och Region Norrbottens smittskyddsexperter gör så kommer kulmen på pandemin i länet att nås först i mitten av maj.

Vi vill verkligen poängtera vikten av att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndigheten direktiv för att minimera risken för smittspridning, annars är risken stor att vi drabbas av en kraftig negativ rekyl.

Men samtidigt vill vi också uppmärksamma den mycket goda arbetsinsats som görs ute på våra olika enheter och som resulterat i att smittspridningen bromsats upp och fått kurvorna att peka åt rätt håll igen. Den positiva utvecklingen är också ett tydligt besked om att den skyddsutrustning som används i verksamheten fungerar på ett säkert och bra sätt vilket är en viktig trygghet både för personalen och brukarna.

Råden om att stanna hemma vid förkylningssymptom, hålla social distansering och undvika besök hos personer i riskgrupper kvarstår och ska tas på största allvar även fortsättningsvis.

Dagsaktuellt smittläge inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:

Hemtjänstverksamheten: 9 personer är misstänkt smittade. 

Särskilda boenden: 11 personer är misstänkt smittade.

Ingen av de misstänkt smittade är inlagd på sjukhus för vård.

Region Norrbotten:

Gällivare Sjukhus: 8 personer inlagda, två av dem i intensivvård.

Uppdatering av smittläget sker dagligen ca 15.00