En stor mängd farliga övergångar och samlingsplatser i väntan på skolbussen för våra skolbarn finns i kommunen. Var och varannan månad kan vi läsa om detta i vår lokaltidning.

Dessa måste åtgärdas. Det går inte att skjuta upp detta utan våra barns säkerhet är så viktig att åtgärder måste vidtas med det snaraste. Det är viktigt att föräldrar till skolbarnen frågas. Därför kan det vara lämpligt att man genom skolan går ut med en enkät till alla föräldrar och ber dem komma in med platser där de anser åtgärder måste vidtas med det snaras.

Hemställer härmed

att dessa platser samlas in.
att åtgärder som är fysiskt möjliga att åtgärda till exempel busskur, belysning, skylt eller liknande verkställs under år 2022.
att övriga åtgärder verkställs under år 2023.

Skol och landsbygspartiet

Anders Nordin