Bakgrund: En förtroendevald som varit arvoderad i fyra år till åtta år eller längre har definitivt visat sig kunnig och mycket duglig för arbetsuppgiften i former av organisering, ledning, utveckling med mera i ledande ställning.
Personen har därmed fått väldigt goda kontakter med näringslivets företrädare och har kunnat bygga upp ett värdefullt nätverk.

Personen torde därför vara mycket eftertraktad på den öppna arbetsmarknaden.
En förtroendevald som varit arvoderad en kortare period torde inte ha några svårigheter att återgå till sin tidigare arbetsplats och/eller yrkesarbetsuppgifter.

Yrkar härmed

att hela punkten 2 avseende stycket ” Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda”  § 1 till och med § 9 upphör att gälla.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin