Gruppledarna för majoritetsstyret har i PT frågat mig vilken demokrati jag vill ha när jag vill att delar av vinsten från vindkraften oavkortat skall användas till förbättringar på landsbygden och inte användas till ohemult höga löner för politiker och tjänstemän i spannet upp till 100 tkr/månad.

Först krävs ett riksdagsbeslut. Därefter beslut på kommunnivå.

Det kommunala Landsbygdspolitiska rådet har snart funnits i 20 år med ”ändamål att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för medborgarna.” Gäller från mars 2020. LPR ligger direkt under Kommunstyrelsen. Jag har tidigare krävt, motion, att ledamöterna av LPR skall bo och vara verksamma på landsbygden. Detta har avvisats av majoritetspartierna.

LPR måste bestå av företrädare för alla byar i kommunen. Alla byar har byaföreningar vilka skulle kunna utse vardera en ledamot till LPR. Kommunstyrelsen har fullgod insyn och kontrollmöjlighet. Statens myndighet, Länsstyrelsen i Norrbotten, måste också ha kontroll och insyn över att vindkraftspengarna används för att främja utvecklingen på landsbygden.

Skola och landsbygdspartiet

Anders Nordin