Bakgrund: Kommunen har i ett flertal dokument fastställt att man i möjligaste mån skall använda sig av ovanstående policy. Lokalt ekologiskt och Fairtrade. Policyn har man haft i över fem år.

Nu följer man inte sin egen policy. Trots att Norrmejerier har ekologiska mjölkprodukter används inte dessa produkter t ex vid kommunfullmäktige och andra nämndssammanträden. Det finns mängder med ekologiskt och Fairtrade certifierade kaffe och te med mera. Inte heller detta används.

Att stå för något i teorin men inte göra det i praktiken brukar oftast kallas ”falsk marknadsföring”. Det man står för i teorin måste man stå för i det praktiska. Speciellt när det varken är kostnadskrävande eller praktiskt svårt att genomföra.

Fotnot: Det kan vara värt att notera att Fairtrade-certifiering inte är en helt godtagbar, i form av helhetstänkande, certifieringsmetod. Dels kan fattiga småbönder i t ex Rumänien och Bulgarien som odlar ekologiskt inte bli Fairtrade-certifierade på grund av de socio-ekonmiska förhållandena i länderna som inte stämmer överens med Fairtrades klassificeringsgrunder. Trots att dessa har sämre ekonomiska förhållanden än en del Fairtrade-certifierade i andra länder.

Det finns också en skillnad mellan ekologiska och KRAV-märkta bananer.

KRAV-märket har mer strikta regler än EU-ekologiskt, till exempel måste producenter uppfylla vissa sociala villkor som att arbetarna får organisera sig fackligt och att tvångsarbete inte är tillåtet.

Är Fairtrade-märkta bananer ekologiska?

Nej, men många bananer är certifierade av både KRAV och är Fairtrade. Fairtrade fokuserar på sociala villkor som löner och rätten att vara fackligt organiserad. Fairtrade uppmuntrar till miljöhänsyn men är inte en ekologisk märkning. För att bli KRAV-märkt måste producenten uppfylla vissa sociala villkor, som att arbetarna får organisera sig fackligt. Tvångsarbete är inte heller tillåtet.

Fairtrade Geographical Scope Policy of Producer Certification 19.01.2015

Purpose The purpose of the Fairtrade International geographical scope is to determine in which countries producer organizations can be Fairtrade certified. The countries currently included in the scope are listed below.

Approach Fairtrade International considers income per capita, wealth disparity and other economic and social indicators, as well as long-term impact for producers and Fairtrade International’s ability to support producers, to determine which countries can be included in the geographical scope (see guidelines on page 4 for more details). Excluded from Fairtrade International’s geographical scope are members of the European Union and G8-countries.

Fairtrade International reserves the right to make discretionary amendments to the geographical scope in line with specific product strategies

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Geographical_Scope_Policy_EN.pdf

Svensk google översättning:

Rättvisemärkt geografiska omfattning politik Producer Certifiering 2015/01/19

Syfte

Syftet med Fairtrade International geografiska räckvidd är att bestämma i vilka länder producentorganisationer kan Rättvisemärkt-certifierade. De länder som för närvarande ingår i tillämpningsområdet är listade nedan.

Approach Fairtrade International anser inkomsten per capita, rikedom skillnader och andra ekonomiska och sociala indikatorer, liksom långsiktiga effekter för producenter och Fairtrade Internationals förmåga att stödja producenterna, för att avgöra vilka länder kan ingå i den geografiska räckvidden (se riktlinjer på sidan 4 för mer information). Undantagna från Fairtrade Internationals geografiska räckvidd är medlemmar i Europeiska unionen och G8-länderna.

Fairtrade International förbehåller sig rätten att göra diskretionära ändringar den geografiska räckvidden i linje med särskilda strategier produkt.

I första hand skall man därför använda sig av lokalt ekologiska producerade varor.

Yrkar härmed

att man i alla praktiska sammanhang typ nämndmöten och andra kommunala sammankomster använder sig av produkter som överensstämmer med den policy som man tidigare antagit

Anders Nordin  20151221