Motion: Deponiplatser för sulfidjord

Bakgrund: Längs Norrlandskusten påverkas vattnets kvalitet i vissa vattendrag periodvis av sura sulfatjordar. Vattnet kännetecknas då av lågt pH och höga koncentrationer av flera, för miljön skadliga, metaller som aluminium och nickel. Dessa sura jordar bildas då...